0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Унищожаемост на гражданскоправните сделки/Второ преработено и допълнено издание

Автор: Михаил Малчев
Издателство: Сиела
Издаденa: 2013г.
Страници: 308
Корици: Меки

Унищожаемост на гражданскоправните сделки/Второ преработено и допълнено издание 

Второ преработено и допълнено издание

След успеха на първото издание на „Унищожаемост на гражданскоправните сделки” авторът допълва съдържанието на монографията с актуални моменти по темата и практически аспекти наоснованията за възникването и действието на унищожаемостта. Детайлно са разгледани терминологичният апарат, историческото развитие и правната същност на института, шестте основания за унищожаемост, действието на унищожаемите сделки и възможността за тяхното потвърждаване, съдебната практика.Акцентът отново е върху най-интересните въпроси, пораждащи неясноти и проблеми в практиката. По отношение на голяма част от поставените в хода на изследването въпроси са посочени разрешенията,  дадени  в  други  правни  системи и частни кодификации.

ВЪВЕДЕНИЕ

I. ПОНЯТИЕ И ПРАВНА СЪЩНОСТ НА УНИЩОЖАЕМОСТТА НА СДЕЛКИТЕ

§ 1. Терминологичен апарат

§ 2. Кратък поглед върху историческото развитие на института

§ 3. Дефиниране на унищожаемостта на сделките и отграничение от сродни правни фигури

§ 4. Съотношение между унищожаемостта на сделките и други правни явления

§ 5. Частична унищожаемост

II. ОСНОВАНИЯ ЗА УНИЩОЖАЕМОСТ НА СДЕЛКИТЕ

§ 1. Същност и класификация на основанията за унищожаемост

§ 2. Сделки, извършени от недееспособни лица или от техен представител без спазване изискванията,установени за тях

§ 3. Сделки, извършени от неспособни лица

по смисъла на чл. 31 ЗЗД

§ 4. Сделки, унищожаеми поради грешка

§ 5. Сделки, унищожаеми поради измама

§ 6. Сделки, унищожаеми поради заплашване

§ 7. Сделки, извършени поради крайна нужда при явно неизгодни условия

III. ДЕЙСТВИЕ НА УНИЩОЖАЕМОСТТА НА СДЕЛКИТЕ

§ 1. Предявяване на унищожаемостта

§ 2. Процесуални средства за предявяване на унищожаемостта

§ 3. Конкуренция между основанията за унищожаемост, съответно на предявените въз основа на тях искове за унищожение на сделката

§ 4. Последици от осъщественото унищожение на сделките

§ 5. Потвърждаване на унищожаеми сделки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ


БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ПОРЪЧКИ НА СТОЙНОСТ НАД 100 лв.