0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Дизайн на градската среда

Автор: Тодор Булев
Издателство: Техника
Издаденa: 1990г.
Страници: 170
Корици: Твърди

Дизайн на градската среда 

1. Предговор.

2. Средовият подход - основа за регулиране на градската предметна среда.

 • съвременния град и неговата предметна среда
 • средовият подход
 • регулирането на предметната среда при средовия подход

3. Формиране на оптимална номенклатура на предметната среда в града.

 • същност на проблема
 • основни фактори при развитие на структурата на предметната среда в града
 • функционална типология и тенденции в развитието на номенклатурата на предметната среда в съвременния град

4. Пространствена организация на предметната среда в града.

 • същност на проблема
 • особености в обзавеждането на основните функционално-пространствени структури на града
 • градски части със специални изисквания към обзавеждането

5. Естетическа организация на предметната среда в града.

 • същност на проблема
 • особености на процеса на възприемане и знаково-комуникативно въздействие на градската среда
 • естетически проблеми при формообразуването; художествени жанрове в предметното изграждане на средата
 • естетически проблеми на предметната среда в градския ансамбъл
 • проблеми на социално-културната динамика в естетическите качества на предметната среда

6. Организация на дизайн процеса.

 • същност на дизайн-процеса
 • дизайн-програмите - основно средство за формиране на функционално-типологичната и художествената структура на предметната среда
 • формиране на пространствената структрура на градската предметна среда
 • реализация и поддържане на градското обзавеждане