0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Инженерна геология и хидрогеология

Автор: Никола Косев, Лоляна Маринова, Кольо Филипов, Юлий Страка
Издателство: Техника
Издаденa: 1986г.
Страници: 348
Корици: Твърди

Инженерна геология и хидрогеология

1. Основи на геологията.

 • общи сведения за Земята
 • строеж и състав на земната кора
 • историческо развитие на Земята

2. Инжернерногеоложка характеристика на строителните почви.

 • състав
 • строеж на дисперсните почви
 • класификация на скалите и дисперсните почви
 • класификация на скалните масиви
 • физикомеханични свойства на строителните почви

3. Хидрогеология.

 • подземни води
 • динамика на подземните води
 • запаси на подземните води и методи за тяхната оценка
 • изменения на хидрогеоложките условия при изграждане на инженерни съоръжения

4. Физико-геоложки и инженерногеоложки процеси и явления.

 • екзогенни процеси и явления
 • хетерогенни и ендогенни процеси и явления

5. Инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания.

 • методи за проучване
 • документация

6. Изменение на природната среда в резултат на строителствто.

 • промишлено и гражданско строителство
 • транспортно строителство
 • хидротехническо строителство
 • замърсяване на подземните води