0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Ръководство за упражнения по геодезия

Автор: Сава Рибаров, Йосиф Желязков, Христо Чемширов
Издателство: Земиздат
Издаденa: 1992г.
Страници: 318
Корици: Меки

Ръководство за упражнения по геодезия

1. Общи сведения.

 • основни положения и правила при геодезическите измервания и изчисления
 • мерки за ъгли
 • мащаби
 • означаване на точки и прави на терена

2. Геодезически измервания.

 • измерване на ъгли - построяване на прави ъгли; теодолит - устройство, проверка и поправка; измерване на хоризонтални и вертикални ъгли; бусолни инструменти и измерване на магнитни азимути
 • измерване на дължини - непосредствено и оптическо измерване на дължини
 • измерване на превишения - геометрична, тригонометрична и барометрична нивелация

3. Съставяне и изпозлване на топографски планове и карти.

 • създаване на геодезична опорна мрежа и снимачна основа - гаусова координатна система; опорна мрежа и снимачна геодезическа основа; основни задачи при координатните изчисления; засечна напред и засечка назад; отворен включен, затворен и маркшайдерски полигон; измерване и изчисление на бусолен полигон
 • подробни геодезически снимки - тахиметрична и ортогонална снимка, подробни нивелачни снимки, изобразяване на релеф чрез хоризонтали
 • съставяне на планове на малки обекти - поставяне на координатната квадратна мрежа; нанасяне на работната геодезическа основа; нанасяне на подробни точки; изчертаване на ситуацията и хоризонталите, оформяне на плана
 • работа с топографски планове - топографска карта; задачи върху план с хоризонтали
 • определяне на площи - определяне на площи измерени на терена и измерени от плана или картата
 • дистанционни методи в горското стопанство - фотограметрично заснемане; план на летене; геометрични свойства на въздушната фотоснимка; трансформиране на въздушни фотоснимки; определяне на плановото положение на точки от фотоснимката; въздушна стереофотограметрия; дешифриране на въздушни фотоснимки

4. Специални геодезически работи.

 • трасировъчни работи в горското стопанство и озеленяването - основни трасировъчни работи; трасиране на дълги прави и криви; някои специални задачи
 • съставяне на проект за вертикално планиране на зелени площи - основни проектни работи; указания за изработване на технически проект на малки зелени площи; указания за съставяне на работния проект на малки зелени площи