0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Ръководство за упражнения по геодезия

Автор: Любен Тодоров, Георги Лазаров, Иван Иванов, Паско Бакалов, Радка Янева, Васил Вълчинов
Издателство: Техника
Издаденa: 1985г.
Страници: 410
Корици: Твърди

Ръководство за упражнения по геодезия

1. Въведение.

 • общи сведения за геодезическите изчисления и измервания
 • елементи от теорията на грешките

2. Геодезични измервания.

 • измерване на ъгли
 • измерване на дължини
 • вертикални измервания

3. Координатни изчисления и измервания.

 • геодезични координатни системи и основни задачи
 • геодезични засечки
 • полигони
 • изравнение на нивелачни и полигонови мрежи

4. Изработване и използване на топографските планове и карти.

 • основни положения
 • тахиметрична снимка
 • мензулна снимка
 • ортогонална снимка
 • автоматизирано изработване на едромащабни топографски планове и карти
 • решавае на задачи върху топографски план или карта

5. Геодезични работи в строителството.

6. Изравнение на многократни засечки и на полигоно-метричен ход.