0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Английско-български и българско-английски строителен речник

Автор: Мария Филипова, Любомир Иванов
Издателство: Техника
Издаденa: 2009г.
Страници: 768
Корици: Твърди

Английско-български и българско-английски строителен речник

   Настоящият речник е предназначен за широк кръг от специалисти по строителство, архитектура и геодезия - научни работници, преподаватели, студенти, инженери, строители, архитекти, геодезисти, преводачи и други, на които е необходимо да ползват английска литература по специалността си или английски език в практиката си.

   Речникът съдържа термини и терминологични съчетания от областите: архитектура, строително инженерство, хидроинженерство и геодезия.

   В речника са включени и някои термини от математиката, физиката, химията, геологията, машиностроенето и електротехниката, които имат връзка и с инженерно-строителните специалности.

   За улеснение на ползващите речника, в него са включени и често употребявани в инженерния текст глаголи, съществителни, прилагателни и наречия от английски език.