0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Дескриптивна геометрия

Автор: Анани Лангов, Цанко Дилов, Антон Антонов
Издателство: Просвета
Издаденa: 1992г.
Страници: 134
Корици: Меки

Дескриптивна геометрия

1. Котирана проекция.

 • изобразяване на точка и права; наклон, интервал и мащаб на права
 • склопяване на права; графичен метод на изобразяване на права и точки отнея
 • взаимни положения на две прави
 • изобразяване на равнина
 • прави точки от дадена равнина
 • взаимни положения на две равнини
 • пробод на права с равнина
 • решаване на конкретни задачи от строителната практика

2. Монжов проекционен метод.

 • монжов проекционен метод
 • изобразяване на права
 • взаимни положения на две прави
 • изобразяване на равнина
 • точки и прави от дадена равнина
 • взаимни положения на две равнини
 • взаимни положения на права и равнина
 • смяна на проекционната раванина
 • перпендикулярност на права и равнина
 • склопяване на равнина до проекционна равнина
 • изобразяване на пирамиди и призми
 • изобразяване на окръжност
 • изобразяване на конуси и цилиндри
 • компютърът в дескриптивната геометрия

3. Аксонометрия.

 • същност
 • права в аксонометрия
 • изобразяване на равнина
 • правоъгълна аксонометрия
 • изобразяване на многоъгълници и окръжности, лежащи на координатни равнини в правоъгълна аксонометрия
 • изобразяване на тела с основа в координатната равнина в правоъгълна изометрия и в правоъгълна диаметрия
 • наклонени аксонометрични проекции
 • изобразяване на геометрична фигура в аксонометрия по дадено монжово изображение
 • равнинни сечения на призми и пирамиди