0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Механизация и автоматизация на строителството

Автор: Михаил Денчев
Издателство: Техника
Издаденa: 1988г.
Страници: 234
Корици: Твърди

Механизация и автоматизация на строителството 

I. Механизация на строителството.

1. Въведение в механизацията на строителството.

 • същност, роля и значение на механизацията на строителството
 • показатели за механизацията на строителството
 • комплексна механизация на строителството
 • развитие на механизацията на строителството - състояние и перспективи

2. Управление на машинния парк в строителството.

 • организационни форми за управление на парка от строителни машини
 • диспечеризация и автоматизация на управлението на машините в строителството

3. Организация на техническото обслужване и ремонта на строителните машини.

 • износване на машините и потребност от техническо обслужване и ремонт
 • същност на техническото обслужване и ремонта на строителните машини
 • основни положения при планиране на ремонта и проектиране на ремонтните предприятия

4. Основи на използването на земекопните машини в строителството.

 • използване на еднокошовите багери за механизиране на земните работи
 • използване на многокошовите багери за механизиране на земните работи
 • използване на земекопно-транспортните машини за механизиране на земните работи
 • използване на машините за уплътняване на почвите
 • използване на машини за набиване на пилоти

5. Използване на машините за механизиране на монтажните работи и подемно-транспортните и товаро-разтоварните работи.

 • използване на куловите кранове за механизиране на монтажни работи
 • използване на колесните кранове за механизиране на монтажните и подемните работи
 • използвани на машините за механизиране на товаро-разтоварните работи

6. Изполване на трошачните, пресевните и смесителните машини.

 • използване на машините за натрошаване и пресяване на каменно-пясъчни материали
 • използване на машините за приготвяне, транспортиране и полагане на бетонни смеси и разтвори

7. Използване на машините за довършителните работи.

 • основни насоки за механизация на довършителни работи
 • използване на машини и инструменти за механизиране на довършителните работи

II. Автоматизация на строителството.

8. Въведение и основни елементи на автоматиката.

 • въведение в автоматизацията на строителството
 • датчици
 • релета
 • усилватели

9. Автоматизация на производството на бетонни смеси и разтвори.

 • автоматизация на контрола и измерването на нива
 • автоматизация на дозирането на добавъчни материали, цимент, вода и химични добавки
 • автоматично приготвяне на бетонни смеси

10. Автоматизация на производството на сглобяеми стоманобетонни елементи.

 • условия и предпоставки за автоматизация на производството в стоманобетонната промишленост
 • автоматизация на регулирането и контрола на температурния режим при пропарването на сглобяеми стоманобетонни елементи
 • автоматизация на електрозагряването на стоманобетонни елементи