0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Надеждност на строителни машини и системи

Автор: Константин Димитров, Данчо Данчев
Издателство: Техника
Издаденa: 1994г.
Страници: 344
Корици: Меки

Надеждност на строителни машини и системи

1. Основни положения на надеждността на машините и системите.

 • предмет, задачи и развитие в надеждност
 • основни термини, определения и свойства на надеждността
 • вероятностни методи и математическа статистика, закони за разпределение на случайните величини, случайни процеси, трансформации на Лаплас
 • модели на функциониране на обектите
 • надеждност на системи - метод на структурните схеми
 • надеждностни модели на Марков
 • изследване на надеждността на обектите при разпределение на Вейбул и при комбинирани разпределения
 • определяне на номенклатурата на надеждностните показатели при строителните машини
 • икономически анализ

2. Физика на отказите.

 • откази в надеждността - характеристика и класификация, анализ на възможните откази, дърво на отказите
 • характеристика, класификация и закономерности на процесите на стареене, износване и умора в машините
 • модели на откази в машините
 • поргнозиране на надеждността при проектиране и експлоатация

3. Анализ на експлоатационните натоварвания в строителните машини. Вероятностни методи за пресмятане.

 • методи за анализ на натоварванията във временно-честотната област на основата на случайните функции и процеси
 • методи за нализ на експлоатационните натоварвания чрез схематизация на реалния процес
 • методи на компютърно моделиране на експлоатационните натоварвания
 • вероятностни методи за пресмятане на надеждността на строителните машини

4. Оценка и контрол на надеждността на строителните машини и системи при изпитвания и наблюдения.

 • цел и класификация на изпитванията
 • планове и наблюдения
 • методи и видове изпитвания

5. Техническа експлоатация на строителните машини и системи.

 • изследване и моделиране на надеждността на системата "човек-машина"
 • системи за ремонт и техническо обслужване
 • структура и оптимизация на ремонтните цикли и междуремонтни периоди
 • управление и планиране на количеството и вида резервни части и материали

6. Техническа диагностика на строителните машини.

 • същност, цели, задачи и методи
 • диагностични параметри - характеристика, избор, нормиране на номиналните и граничните стойности на параметрите
 • методи и средства за диагностициране на механични системи
 • методи и средства за диагностициране на хидравлични системи
 • вградени компютърни диагностични системи
 • прогнозиране на остатъчния ресурс при техническа диагностика