0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Проектиране и приложение на комплексната механизация в строителството

Автор: Веселин Теохаров
Издателство: Техника
Издаденa: 1982г.
Страници: 126
Корици: Меки

Проектиране и приложение на комплексната механизация в строителството 

1. Значение на проектирането и внедряването на комплексната механизация в строителството.

 • място на комплесната механизация в развитието на индустриализацията и подбряване на технико-икономическите показатели в строителството
 • ролята на проектирането за ускоряване на внедряването на комплексната механизация в строителството
 • състояние на проектирането и приложението на комплексната механизация в строителството у нас
 • състояние на планирането и отчитането на комплексната механизация

2. Същност и основни принципи на комплексната механизация в строителството.

 • комплексна механизация и комплексно механизирано изпълнение - основни понятия и определения
 • комплексно механизирани строителни процеси и работи - характеристика и структура
 • конвейерен характер на сложния комплексномеханизиран процес

3. Комплекти от машини (машиносистеми) - същност и характеристики.

 • съгласуване на машините по основни параметри при комплетуването им
 • комплектуване на машините при поточно изпълнение на комплексномеханизирания процес
 • особености на комплектуването на машините при прекъсване на механизираните процеси
 • показатели за сравнителна оценка и избор на комплекти от машини

4. Съставяне и избор на комплекти от машини.

 • последователност на дейностите при съставянето и избора на ефективни комплекти от машини
 • избор на най-ефективен комплект от машини

5. Технологични комплекти от механизирани средства, инструменти, приспособления и инвентар.

 • характерни особености и област на приложение на технологичните комплекти
 • правила и изисквания при съставянето на технологичните комплекти
 • примерни технологични комплекти за съоръжаване на производствени звена (бригади), които изпълняват довършителни строителни работи
6. Ефективно приложение на комплексната механизация в строителството.