0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Ръководство за упражнения по строителни материали

Автор: Колектив
Издателство: Техника
Издаденa: 1990г.
Страници: 370
Корици: Твърди

Ръководство за упражнения по строителни материали 

1. Строителни лаборатории и лабораторна апаратура.

 • строителни лаборатории
 • обзавеждане на строителните лаборатории

2. Основни физични свойства на строителните материали.

 • параметри на състоянието
 • структурни характеристики
 • хидрофизични свойства на строителните материали
 • мразоустойчивост

3. Естествени скални материали.

 • вземане на скална проба и изработване на пробни тела
 • водоотделяне
 • способност за запаване на формата
 • якост на натиск
 • якост на опън при огъване
 • изтриваемост
 • износване

4. Строителни керамични материали.

 • обикновени глинени тухли
 • кухи тухли
 • кухи керамични блокове за зидария
 • глинени лицеви тухли
 • керемиди и капаци

5. Свързващи вещества.

 • въздушни свързващи вещества
 • хидравлични свързващи вещества

6. Добавъчни материали за бетони и строителни разтвори.

 • вземане на средна проба
 • пясък за бетони и строителни разтвори
 • чакъл и трошен камък

7. Обикновен бетон. Методи за определяне на свойствата и състава му.

 • свойства на бетонната смес
 • свойства на бетона
 • безразрушителни емтоди за изследване на свойствата на бетона
 • определяне на състава на бетона
 • контрол и оценка на якостта на бетона

8. Леки бетони.

 • леки бетони с леки добавъчни материали
 • клетъчни бетони

9. Строителни разтвори.

 • вземане на проба
 • изпитване на разтворната смес
 • изпитване на втвърдения разтвор
 • определяне на състава на стрителните разтвори

10. Дървесина и дървесни стрителни материали.

 • вземане на средна проба на физико-механичните изпитвания
 • общи изисквания по отношение на изпитванията
 • физични свойства
 • механични свойства

11. Битуми.

 • вземане на проба
 • определяне на температурата на омекване по метода "пръстен и топче"
 • твърдост (пенетрация)
 • разтегливост (дуктилетет)
 • определяне на температурата на напукване по Фраас
 • изменение на масата след нагряване
 • сцепление на битума със скални материали
 • класификация и означаване на битумите

12. Хидроизолационни мушами.

 • битумни хидроизолационни мушами
 • хидроизолационна каучукова мушама
 • хидроизолационно поливинилхлоридно фолио Пластифол А, неустойчиво на битум

13. Полимерни строителни материали.

 • якост на натиск
 • якост на опън
 • якост на огъване

14. Топлоизолационни материали.

 • коефициент на топлопроводност
 • топлотехническо оразмеряване на ограждащите конструкции

15. Звукоизолации в строителството.

 • основни величини и понятия
 • показатели, които характеризират звукоизолацията на ограждащите конструкции

16. Изпитване на метали.

 • якост на опън на стоманата
 • якост на срязване
 • твърдост на металите
 • технологични изпитвания