0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Справочник за механизирано изпълнение на строителните и монтажните работи

Автор: Иван Баларев, Иван Балдев, Иван Гигов, Никола Ружеков
Издателство: Техника
Издаденa: 1971г.
Страници: 320
Корици: Твърди

Справочник за механизирано изпълнение на строителните и монтажните работи 

1. Механизация на строителните и монтажните работи.

 • технологични карти на механизиранот и комплексномеханизираното изпълнение на видовете работи в строителството
 • енергетичен метод за оценка на комплексната механизация на строителните и монтажните работи

2. Икономическа ефективност от приложението на механизацията в строителството.

 • показатели за определяне на икономическата ефективност
 • определяне на производствените стойности на машиносмените на строителните машини
 • определяне на сметната стойност на механизирано изпълнените строителни и монтажни работи
 • капитални вложения за доставка на нова техника
 • срок за откупуване на капиталните вложения за нова техника
 • трудоемност на строителните и монтажните работи
 • продължителност на строителството
 • комплексна оценка на показателите за икономическа ефективност
 • определяне ефективността от повишаване на степента на механизация на строителните и монтажните работи

3. Машини за изпълнение на строителните и монтажните работи.

 • машини за земни работи
 • машини за уплътнителни работи
 • машини за натрошаване, сортиране и промиване на инертни материали
 • машини за приготвяне на бетонни смеси и строителни разтвори
 • монтажни, товарни и разтоварни работи; предназначение и област на приложение на монтажните и товароподемните машини

4. Организация и планиране на техническото обслужване и ремонтите на строителните машини.

 • общи положения
 • определяне на техническата годност на строителните машини
 • определяне броя на необходимите за ремонт и поддържането на машините, оборотни възли и агрегати
 • определяне броя на ремонтите и техническите обслужвания на машините
 • планиране работите на ремонтните предприятия
 • нормативи за техническото обслужване и ремонт на строителните машини
 • определяне на нормативните запаси от резервни части и разхода на горивно-мазилни материали

5. Определяне нуждите от строителни машини и планиране на работите им.

 • определяне на обемите на видовете строително-монтажни работи
 • избор на начина за изпълнение на строителните и монтажните работи
 • определяне на годишната експлоатационна производителност на машините 
 • определяне на необходимостта от строителни машини

6. Отчитане работата на строителните машини.

 • оперативно-техническа отчетност за работата на строителните машини
 • статистическа отчетност за работата на строителните машини
 • счетоводна отчетност за работата на строителните машини
 • отчитане на труда на машинистите
 • отчитане на техническите обслужвания и ремонтите на строителните машини
 • технико-икономически показатели за използването на строителни машини