0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Производство и монтаж на елементи на сглобяеми строителни конструкции

Автор: Йордан Йорданов, Живка Колева, Веселин Величков
Издателство: Техника
Издаденa: 1987г.
Страници: 300
Корици: Меки

Производство и монтаж на елементи на сглобяеми строителни конструкции

1. Основни положения на строителството със сглобяеми конструкции.

 • сгради и строителни съоражения
 • характеристика на сглобяеми сгради и съоражения
 • строителни системи и елементи за сглобяеми жилищни и обществени сгради
 • строителни системи и елементи за сглобяеми промишлени сгради
 • строителни елементи за сглобяеми мостове
 • строително произоводство
 • техническа документация и качество на строителството
 • технико-икономически показатели и значение на сглобяемото строителството

2. Производство на стоманобетонни елементи за сглобяеми конструкции.

 • технологична характеристика на производствения процес
 • заводи и полигони за производство на строителни конструкции и изделия
 • производство на бетонни смеси
 • производство на армировка
 • устройство на кофражните форми
 • формуване на стоманобетонните елементи
 • уплътняване на бетонната смес
 • формуване на стоманобетонни елементи във вертикални кофражни форми (касети)
 • форкуване на стоманобетонни елементи в обемни форми
 • втърдяване на стоманобетонните елементи
 • декофриране и складиране на стоманобетонни елементи

3. Производство на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции.

 • технологична характеристика на производствения процес
 • стендова технология на напрегателните работи
 • технология на напрягането след втвърдяване на бетона
 • електротермично напрягане на армировката

4. Производство на метални конструкции.

 • технологична характеристика на производствения процес
 • подготвителни процеси
 • обработка на металите и производство на детайли
 • сглобяване на метални конструкции
 • предпазване на металните конструкции от корозия

5. Такелажни и спомагателни средства. Монтажни машини.

 • въжета, ролкови блокове и полипасти
 • крикове и лебедки
 • монтажни машини
 • товарозахранващи устройства и монтажни траверси
 • средства за временно укрепване на елементите
 • монтажни инструменти, работни скелета и площадки

6. Транспортиране и складиране на строителните конструкции. Подготвителни процеси.

 • технологична характеристика на монтажния процес
 • транспортиране
 • складиране
 • уедряване на конструкциите
 • монтажно усилване на конструкциите

7. Основи на геодезията.

 • същност и приложение
 • стабилизиране на точки върху местността и измерване на дължини
 • техническо нивелиране
 • измерване на ъгли и пренасяне на оси с теодолит
 • геодезически работи при монтаж на строителни конструкции

8. Технология на основния монтажен процес.

 • окачване на конструкциите
 • повдигане и поставяне на конструкциите на проектното им място
 • временно укрепване на конструкциите
 • проверка и нагласяване на конструкциите в проектното им положение
 • окончателно укрепяване
 • методи за монтаж 
 • приемане на монтажните работи

9. Монтаж на сглобяеми стоманобетонни конструкции на граждански и промишлени сгради.

 • монтаж на едропанелни жилищни сгради
 • монтаж на скелетни граждански сгради
 • монтаж на сгради от обемни елементи
 • монтаж на едноетажни и многоетажни промишлени сгради
 • монтаж на аграрни сгради
 • изграждане на сгради по метода на пакетно повдигани плочи
 • монтажни съединения и фуги при едропанелните сгради
 • монтажни съединения на елементите на стоманобетонни скелетни конструкции
 • извършване на монтажните работи при зимни условия

10. Монтаж на стоманени конструкции.

 • монтаж на едноетажни промишлени сгради
 • монтаж на стоманени покривни конструкции
 • монтаж на скелетни многоетажни сгради
 • монтаж на високи стоманени стълбове, мачти и кули
 • монтажни съединения при стоманени конструкции
11. Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.