0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Ръководство за решаване на задачи по съпротивление на материалите

Автор: Румен Кюркчиев, Коста Младенов, Константин Гацов
Издателство: Техника
Издаденa: 1992г.
Страници: 288
Корици: Меки

Ръководство за решаване на задачи по съпротивление на материалите

1. Разрезни усилия.

 • метод на сечението
 • проверки на разрезните участъци
 • определяне на разрезните усилия при равнинната задача чрез интегриране на диференциалните им уравнения
 • други методи за бързо построяване на диаграмите за разрезните усилия
 • задачи

2. Напрегнато и деформирано състояние в точка.

 • напрегнато състояние в точка
 • двумерно напрегнато състояние
 • едномерно напрегнато състояние
 • деформирано състояние в точка
 • равнинно деформирано състояние
 • връзка между нарпрежения и деформации
 • задачи

3. Чист опън (натиск).

 • напрежения
 • деформации
 • видове задачи

4. Инерционни моменти.

 • дефиниции и свойства
 • главни инерционни оси и моменти
 • задачи

5. Чисто усукване.

6. Специално огъване.

 • нормални напрежения
 • тангенциални напрежения
 • напрегнато състояние
 • основни задачи при специално огъване

7. Общо огъване.

 • нормални напрежения и нулева линия
 • тангенциални напрежения
 • задачи

8. Еластична линия при огъване на права греда.

 • диференциално уравнение на еластичната линия при специално огъване
 • метод на непосредствено интегриране на диференциалното уравнение
 • аналогия на Мор
 • метод на Клебш
 • еластична линия при общо огъване
 • задачи

9. Напрежения и деформации при сложни натоварвания.

 • специално огъване, съчетано с нормална сила
 • общо огъване, съчетано с нормална сила
 • специално огъване, съчетано с усукване
 • нецентричен опън (натиск)
 • ядро на сечението
 • ядрови моменти
 • изключване на опъна
 • деофрмации при нецентричен опън (натиск)
 • задачи

10. Основни енергетични теореми и някои техни приложения.

11. Теория за опасно състояние (теории за якост).

12. Устойчивост на осово натиснати пръти.

13. Специално огъване при наличието на пластични деформации.