0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Ръководство за решаване на задачи по съпротивление на материалите

Автор: Румен Кюркчиев, Коста Младенов, Константин Гацов
Издателство: Техника
Издаденa: 1992г.
Страници: 288
Корици: Меки

Ръководство за решаване на задачи по съпротивление на материалите

1. Разрезни усилия.

 • метод на сечението
 • проверки на разрезните участъци
 • определяне на разрезните усилия при равнинната задача чрез интегриране на диференциалните им уравнения
 • други методи за бързо построяване на диаграмите за разрезните усилия
 • задачи

2. Напрегнато и деформирано състояние в точка.

 • напрегнато състояние в точка
 • двумерно напрегнато състояние
 • едномерно напрегнато състояние
 • деформирано състояние в точка
 • равнинно деформирано състояние
 • връзка между нарпрежения и деформации
 • задачи

3. Чист опън (натиск).

 • напрежения
 • деформации
 • видове задачи

4. Инерционни моменти.

 • дефиниции и свойства
 • главни инерционни оси и моменти
 • задачи

5. Чисто усукване.

6. Специално огъване.

 • нормални напрежения
 • тангенциални напрежения
 • напрегнато състояние
 • основни задачи при специално огъване

7. Общо огъване.

 • нормални напрежения и нулева линия
 • тангенциални напрежения
 • задачи

8. Еластична линия при огъване на права греда.

 • диференциално уравнение на еластичната линия при специално огъване
 • метод на непосредствено интегриране на диференциалното уравнение
 • аналогия на Мор
 • метод на Клебш
 • еластична линия при общо огъване
 • задачи

9. Напрежения и деформации при сложни натоварвания.

 • специално огъване, съчетано с нормална сила
 • общо огъване, съчетано с нормална сила
 • специално огъване, съчетано с усукване
 • нецентричен опън (натиск)
 • ядро на сечението
 • ядрови моменти
 • изключване на опъна
 • деофрмации при нецентричен опън (натиск)
 • задачи

10. Основни енергетични теореми и някои техни приложения.

11. Теория за опасно състояние (теории за якост).

12. Устойчивост на осово натиснати пръти.

13. Специално огъване при наличието на пластични деформации.БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ПОРЪЧКИ НА СТОЙНОСТ НАД 100 лв.