0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Статика на строителните конструкции част 1

Автор: Симеон Симеонов
Издателство: Техника
Издаденa: 1993г.
Страници: 221
Корици: Меки

Статика на строителните конструкции част 1

1. Въведение.

 • задачи и развитие на строителната механика
 • теоритични модели на строителните конструкции
 • класификация на конструкциите и задачите в строителната статика
 • товари и други външни въздействия върху строителните конструкции

2. Структурен анализ на строителните конструкции.

 • въведение
 • степен на свобода на системи от материални точки и дискове в равнина
 • статическа определеност на конструкциите
 • мигновено изменяеми системи
 • кинематични теореми и план на центровете на въртене
 • проверка на мигновената изменяемост с помощта на плана на центровете на въртене
 • образуване на равнинни статически определими системи

3. Общи методи за определяне на разрезните усилия в статически определимите системи.

 • разрезни усилия
 • определяне на разрезните усилия по метода на сеченията
 • определяне на разрезните усилия при посредствено натоварване, дискретизация на разпределени товари
 • метод на началните параметри
 • метод на разчленяване
 • метод на разчленяване на конструкцията на линейни елементи и възли
 • кодиране на системата и алгоритъм на метода
 • метод на "замяна на връзките"/ метод на Хенеберг

4. Общи свойства на статически определените системи.

 • единственост на решението, отсъствия на самонапрежения
 • отсъствия на напрежения при преместване на подпорите, при изменение дължините на прътовете и при изменение на околната температура
 • местно влияние на самоуравновесен товар

5. Разрезни усилия в еднодискови статически определени системи.

6. Разрезни усилия от подвижни товари. Линии на влияние. Линии на влияние в прости греди.

 • въведение
 • построяване на линиите на влияние за разрезните усилия
 • линии на влияние за разрезните усилия в конзоли
 • линии на влияние за разрезните усилия в проста греда
 • линии на влияние в прости греди при посредствено натоварване
 • приложение на кинематичния метод за построяване на линиите на влияние за разрезните усилия в статически определими системи
 • гранични диаграми
 • линии на влияние за разрезните усилия в сложни еднодискови системи
 • матрица на влияние
 • автоматизирано построяване на линиите на влияние

7. Герберови греди.

 • структури на гербовите греди
 • разрезни усилия
 • линии на влияние

8. Статически определими равнинни ферми.

 • въведение
 • терминология и класификация при фермите, означения на усилията
 • определяне на прътови усилия чрез възлови изрези
 • матрично описание на метода на възловите изрези
 • определяне на прътови усилия чрез изрязване на цели дискове
 • определяне на прътови усилия чрез разрязване на фермата, метод на Ритеровите разрези
 • ферми с успоредни пояси
 • изчисляване на ферми при междувъзлово натоварване
 • съставни ферми
 • ферми с допъпнителни фермички
 • приложение на метода "замяна на връзките"

9. Линии на влияние за прътовите усилия във фермови греди.

 • въведение
 • построяване линиите на влияние по метода на разрезите
 • построяване линиите на влияние по метода на възловите изрези
 • приложение на метода "замяна на връзките"
 • кинематично построяване на линиите на влияние за прътовите усилия
 • герберови фермови греди

10. Триставни дъги и рамки.

 • въведение
 • триставна дъга, опорни реакции и разрезни усилия
 • избиране на формата на триставната дъга, рационална ос
 • линии на влияние за разрезните усилия
 • триставна дъга с опъвач
 • триставни рамки
 • приложение на метода на Хенеберг при решаване на триставни конструкции
 • триставни ферми

11. Греди, укрепени с прътови вериги.

 • въведение
 • някои свойства на прътовата верига
 • системи тип Лангерови греди
 • комбинирани системи с разделно подпиране, висящ мост

12. Статически определими пространствени ферми.

 • въведение
 • образуване на пространствени статически определими ферми.
 • доказване неизменяемостта на системата чрез проверка за отсъствие на самонапрежения
 • определяне на разрезните усилия в пространствените статически определими ферми

13. Основни енергетични свойства на деформируемите системи.

 • въведение
 • работа на статично приложени външни сили
 • обобщени сили и обобщени премествания
 • работа на вътрешните усилия, потенциална енергия на деформацията
 • потенциална енергия на деформацията при нелинейните системи
 • закон за запазване на енергията и някои следствия от него
 • приложение принципа на възможните премествания при деформируемите системи
 • пълна потенциална енергия
 • вариационен принцип и теорема на Лагранж
 • теорема на Кастилиано
 • потенциална енергия на деформацията при линейно деформируеми едномерни системи
 • теорема на Бети за взаимност на работите
 • теорема на Максуел за взаимност на преместванията
 • теорема за взаимност на реакциите
 • теорема на Рейли за взаимност на реакциите и преместванията

14. Премествания в линейно деформируемите системи.

 • въведение
 • определяне на премествания, предизвикани от външни товари
 • премествания от външни товари в рамкови системи
 • изчисляване интегралите на Максуел-Мор
 • наличие на еластично податливи връзки и подпори
 • примери за определяне преместванията от външен товар в рамки
 • премествания във ферми
 • премествания в смесни системи
 • премествания в статически определимите системи, предизвикани от изменение на температурата
 • премествания в статически определимите системи, предизвикани от преместване на опорите
 • обща формула за определяне преместванията в равнинна едномерна линейно деформируема система
 • матричен метод за определяне преместванията от външен товар
 • матрично определяне на преместванията вследствие на температурното изменение и преместване на опорите

15. Линии на влияние за премествания, диаграма на преместания.

 • линии на влияние за премествания
 • построяване еластичната линия на греда с използване аналогията на Мор
 • диаграма на преместванията на полигонална греда
 • явни формули за фиктивните товари при полигонален и криволинеен път
 • диаграми на преместване вследствие на температурните изменения
 • диаграми на преместванията на прътови вериги във ферми