0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Съпротивление на материалите - сборник от задачи и методически указания

Автор: Георги Мандичев, Камен Веселинов, Димитър Димов
Издателство: Техника
Издаденa: 1993г.
Страници: 312
Корици: Меки

Съпротивление на материалите - сборник от задачи и методически указания

1. Геометрични моменти на равнинни фигури.

 • основни определения и формули
 • инерционни моменти на прости фигури
 • съпротивителни моменти

2. Вътрешни усилия.

 • основни определения и формули
 • вътрешни усилия и диаграми при прави греди
 • вътрешни усилия и диаграми при рамки и дъги

3. Напрегнато състояние в околността на точка.

 •  основни определения
 • елементарен паралелепипед (кубче) в околността на точка, тензор на напреженията
 • характерни площадки и напрежения в тях
 • напрегнато състояние в множество площадки, успоредни на дадено главно напрежение
 • решени задачи
 • задачи за самостоятелна подготовка
 • по-особени задачи

4. Деформационно състояние в околността на точка. Зависимост между напреженията и деформациите.

 • основни определения и формули
 • деформационно състояние в околността на точка, тензор на деформациите
 • главни деформации и направления
 • деформации в равнина, перпендикулярна на дадено главно направление
 • връзка между напреженията и деформациите, обобщен закон на Хук
 • специфична потенциална енергия на деформациите
 • розетка на деформациите
 • решени задачи

5. Чист опън (натиск).

 • основни определения и формули
 • статично определими задачи
 • статично неопределими конструкции при чист опън (натиск)
 • по-особени задачи

6. Чисто усукване.

 • основни определения и формули
 • статично определими задачи
 • статично неопределими задачи
 • цилиндрични винтови пружини с малка стъпка
 • по-особени задачи
 • усукване на тънкостенни конструкционни елементи

7. Специално огъване на прави греди.

 • чисто специално огъване на прави греди
 • тангенциални напрежения при специално огъване
 • якостни теории и якостно условие при сложно напрегнато състояние
 • специално огъване на прави греди
 • еластична линия при специално огъване
 • специлано огъване на тънкостенни конструкционни елементи

8. Сложна съпротива.

 • общо огъване
 • едновременно огъване и опън (натиск)
 • ексцентричен опън (натиск)
 • огъване и усукване на елементи с кръгово напречно сечение

9. Енергетични теореми и приложението им.

10. Статично неопределими греди и системи.

11. Устойчивост на центрично натиснат прът.

 • основни определения и формули
 • оразмеряване на центрично натиснати пръти по класически методи - формули на Ойлери Ясински - Тетмайер
 • оразмеряване на центрично натиснати пръти по ф метод
 • задачи

12. Якост при периодично-променливи напрежения.

 • основни определения и формули
 • фактори, влияещи върху границата на умора
 • оразмеряване при периодично-променливи напрежения
 • задачи

13. Динамична якост.

14. Оразмеряване на елементи при напрежения над границата на пропорционалност.