0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Теоретична механика

Автор: Радослав Маленков, Румен Кюркчиев, Васил Александров
Издателство: Техника
Издаденa: 1986г.
Страници: 360
Корици: Твърди

Теоретична механика 

1. Кинематика.

 • кинематика на точка
 • кинематика на твърдо тяло
 • релативно движение
 • кинематика на система от твърди тела

2. Статика.

 • аксиоми на механиката
 • покой (равновесие) на материална точка
 • еквивалентни системи сили
 • център на тежестта
 • разпредели товари и опори
 • покой (равновесие) на твърдо тяло
 • покой на система от тела
 • триене

3. Динамика на точка.

 • видове динамични товари
 • динамика на свободна точка
 • динамика на несвободна точка
 • динамика на релативно движение на точка

4. Динамика на свободна механична система. Основни теореми на динамиката.

 • сумарни характеристики на силите
 • сумарни характеристики на инертността на система
 • сумарни характеристики на движението на система
 • теорема за количеството на движението на система
 • теорема за кинетичния момент на система
 • теорема за кинетичната енергия на система
 • динамика на твърдо тяло; приложение на основните теореми в динамиката на твърдо тяло
 • удар; приложение на основните теореми в теорията на удара

5. Динамика на несвободна механична система. Други принципи на механиката.

 • особености на несвободната система и на методите за изследване на движението й
 • принцип на Даламбер
 • принцип на Лагранж; принципи на възможните премествания
 • принцип на Даламбер-Лагранж
 • принципи на Гаус, Хамилтон и Мопертюи-Лагранж
 • устойчивост на равновесието на консервативна система
 • системи с една степен на свобода

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ПОРЪЧКИ НА СТОЙНОСТ НАД 100 лв.