0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Теоретична механика

Автор: Радослав Маленков
Издателство: Техника
Издаденa: 1975г.
Страници: 502
Корици: Твърди

Теоретична механика 

1. Статика.

 • основни понятия и аксиоми на статиката
 • редукция на система сили
 • център на тежестта
 • разпределени товари и опори
 • равновесие на точка и абсолютно твърдо тяло
 • равновесие на система от абсолютно твърди тела
 • триене

2. Кинематика.

 • кинематика на точка
 • кинематика на абсолютно твърдо тяло
 • транслационно движение и ротационно движение
 • равнинно движение
 • сферично и най-общо движение на тяло
 • релативно движение на точка
 • релативно движение на тяло
 • кинематика на система от тела

3. Динамика на точка.

 • динамика на свободна точка
 • динамика на несвободна точка
 • динамика на праволинейните трептения на материална точка с малка амплитуда
 • динамика на релативно движение на точка

4. Динамика на свободна механична система. Основни теореми на динамиката.

 • сумарни характеристики на силите
 • сумарни характеристики на инертността на системата
 • сумарни характеристики на движението на система
 • теорема за количеството на движението на система
 • теорема за кинетичния момент на система
 • теорема за кинетичната енергия на система
 • динамика на тъврдо тяло
 • удар

5. Динамика на несвободна механична система. Други принципи на механиката.

 • характерни особености на несвободните системи
 • принцип на Даламбер
 • принцип на Лагранж (принцип на възможните премествания)
 • принцип на Даламбер-Лагранж
 • принципи на Гаус, Хамилтон и Мопертюи-Лагранж
 • устойчивост на равновесието на консервативна система

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ПОРЪЧКИ НА СТОЙНОСТ НАД 100 лв.