0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Норми и правила за проектиране, защита на строителни конструкции от корозия

Автор: ABC Teхника
Издателство: АВС Техника
Издаденa: 2003г.
Страници: 158
Корици: Меки

Норми и правила за проектиране, защита на строителни конструкции от корозия

1. Обща част.

2. Изисквания към строителните конструкции и материали.

 • общи изисквания
 • строителни конструкции от бетон и стоманобетон
 • дървени конструкции
 • зидани конструкции
 • строителни конструкции от стомана и алуминий

3. Материали и изделия за антикорозионна защита на строителните конструкции.

 • общи изисквания
 • основни групи материали и изделия
 • довабки в състава на бетоните и разтворите
 • материали за антикорозионна обработка на повърхността на конструкции от бетон и стоманобетон
 • материали за лакови защитни покрития
 • китове за шпакловане
 • листови материали за антикорозионни покрития
 • материали и изделия за антикорозионни облицовки и настилки
 • китове и разтвори за залепване и фугиране на облицовки и настилки
 • метални покрития

4. Основни начини за антикорозионна защита на строителните конструкции.

 • общи положения
 • изисквания към подготовката на повърхността на конструкциите
 • защита на подземни конструкции
 • защита на носещи и ограждащи конструкции
 • химически устойчиви подове

5. Антикорозионна защита на димни, газодимни и вентилационни комини.

 

Правилник за изпълнение на защитата от корозия на строителните конструкции и съоражения

1. Обща част.

2. Подготовка на повърхността.

3. Лаково-бояджийски покрития.

4. Китове, шпакловки и саморазливни покрития.

5. Листови и гумени покрития.

6. Метални и облицовъчни покрития.

7. Контрол на качеството и приемане.

8. Заключителни разпоредби.