0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Пласт бетон

Автор: Николай Гудев
Издателство: Техника
Издаденa: 1978г.
Страници: 180
Корици: Меки

Пласт бетон 

1. Общи сведения за свойствата и приложението на пластбетоните в строителство.

 • изследвания на свойствата и области на приложение на пластобетоните

2. Методика за изследване.

 • състояние на въпроса
 • форми и приготвяне на опитните образци
 • физико-механични свойства
 • деформативни свойства
 • общи физически свойства
 • антикорозионна устойчивост
 • определяне качествата на свързващото вещество
 • разливност

3. Материали за направа на пластбетони.

 • синтетични смоли
 • втвърдителни системи
 • добавки за регулиране на вискозитета
 • пълнители

4. Изследвания на свойствата на употребяваните синтетични смоли и втърдяването им.

 • получаване на фурфурилфурфуролен олигомер
 • втвърдяване на ненаситени полиестерни смоли
 • втвърдяване на екоксидни смол
 • втвърдяване на ФФ смоли

5. Свойства на втвърдилите се пластбетони.

 • влияние на отделните компоненти на пластбетона върху физико-механичните свойства

6. Деформативни свойства на пластбетона с оглед на употрбата му за подови настилки.

 • свиваемост при втвърдяване
 • еластичен модул
 • пълзене

7. Експлоатационни качества.

 • водопоглъщане
 • якост на удар
 • устойчивост на изтриване
 • топлоизолация и топлоусвояване
 • адхезия
 • корозиоустойчивост на пластбетоните

8. Технологични особености при направа на пластбетон и пластбетонни изделия.

9. Области на приложение на пластбетоните и пластразтворите и опитът от внедряването им у нас.

10. Някои икономически бележки върху ефективността на пластбетоните и пластразтворите.