0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Ръководство по стоманобетон

Автор: Г.Гочев, Л.Оксанович, К.Русев, А.Николов, В.Кърджиев
Издателство: Техника
Издаденa: 2009г.
Страници: 335
Корици: Меки

Ръководство по стоманобетон

1. Конструктивни решения на монолитни скелетни сгради.

 • разположение на колоните
 • гредова система
 • плочи
 • фундаменти
 • кофражен план

2. Проектиране на стоманобетонни плочи.

 • общи указания
 • еднопосочно армирани плочи
 • четиристранно подпрени кръстосано армирани плочи
 • тристранно подпрени плочи
 • стълбища
 • примери

3. Проектиране на греди и рамки.

 • общи указания
 • проста греда
 • непрекъсната греда
 • греда, подложена на усукване и деформация
 • рамка

4. Проектиране на колони.

 • общи указания
 • условно центрично натиснати колони, армирани с напречна армировка във вид на стремена
 • нецентрично натиснати колони с правоъгълно сечение и несиметрична армировка
 • нецентрично натиснати колони с правоъгълно сечение и симетрична армировка
 • колони с правоъгълно сечение, натоварени на кос нецентричен натиск
 • нецентрично натиснати колони с Т-и двойно и Т-образни сечения
 • колони, армирани косвено с напречна армировка във вид на заварени мрежи
 • нецентрично натиснати колони с кръгло сечение, армирани косвено

5. Проектиране на единични фундаменти.

 • общи указания
 • центрично натоварени фундаменти
 • нецентрично натоварени фундаменти
 • изключване на опън под фундаменти, натоварени на кос нецентричен натиск

6. Предварително напрегнати стоманобетонни елементи и конструкции.

 • предварителни напрежения в напрегнатата армировка
 • загуби от предварителни напрежения в армировката
 • определяне на напреженията в армировката и бетона при предварително напрегнати елементи и конструкции
 • изчисляване на предварително напрегнати стоманобетонни елементи за гранични състояния от първа група

7. Изчисляване на стоманобетонни елементи по втора група гранични състояния.

 • изчисляване на стоманобетонни елементи на деформации
 • изчисляване на стоманобетонни елементи на пукнатини

8. Особености при проектиране на стоманобетонните конструкции за хидротехнически съоражения.

 • общи указания
 • материали
 • конструктивни изисквания
 • особености на изчисляване

9. Проектиране на сгради и съоражения в земетръсни райони.

 • общи положения
 • определяне на изчислителното сеизмично натоварване
 • разпределение на сеизмичната сила между конструктивните елементи
 • стоманобетонни елементи
 • конструктивни изисквания за антисеизмично осигуряване на сградите и съораженията

10. Материали.

 • бетон
 • армировка