0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Стоманобетонни конструкции част 1

Автор: Спас Памукчиев
Издателство: Техника
Издаденa: 2010г.
Страници: 319
Корици: Меки

Стоманобетонни конструкции част 1

1. Общи принципи при проектирането на стоманобетонни конструкции.

 • основни положения
 • типизация и унификация на сградите и съораженията
 • технико-икономически показатели - критерии за оценка на проектните решения

2. Едноетажни скелетни конструкции за сгради и съоражения.

 • обща характеристика на скелетните и рамковите конструкции
 • конструиране на монолитни рамкови конструкции
 • основни изисквания за конструиране на предварително напрегнати конструкции
 • едноетажни промишлени и селскостопански сгради
 • деформационни фуги

3. Многоетажни сгради.

 • общи сведения
 • подови конструкции
 • натоварвания и въздействия
 • многоетажни скелетни конструкции
 • конструиране на многоетажни монолитни безскелетни конструкции
 • конструиране на многоетажни смесени конструкции
 • особености при изчисляването на безскелетни и смесени конструкции за многоетажни сгради
 • безскелетни конструкции с едроразмерни елементи за жилищни сгради
 • конструиране на многоетажни сгради с обемни елементи

4. Стоманобетонни фундаменти.

 • общи сведения
 • ивични фундаменти
 • конструиране и изчисляване на фундаментни скари
 • конструиране и изчисляване на фундаментни плочи
 • конструиране и изчисляване на фундаменти под машини

5. Особености при проектирането и изчисляването на стоманобетонни конструкции в земетръсни райони.

 • общи сведения
 • конструктивни мерки за осигуряване на сградите срещу земетръс
 • основни положения за изчисляване на сгради и съоражения на земетръс
 • изчисляване на сгради и съоражения на земетръс съгласно с действуващите норми

6. Причини за повреди, усилване и възстановяване на стоманобетонни конструкции.

 • причини за повреди
 • методи за усилване и възстановяване