0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Стоманобетонни пътни и железопътни мостове том 2

Автор: Костадин Топуров
Издателство: АВС Техника
Издаденa: 2012г.
Страници: 460
Корици: Меки

Стоманобетонни пътни и железопътни мостове том 2

8. Особености при проектиране на стоманобетонни мостови конструкции.

 • общи положения
 • историческо развитие
 • общи принципи на проектиране на стоманобетонни елементи съгласно БДС EN 1992-1 и БДС EN 1992-2
 • изчислителни проверки на нормални сечения на елементи, натоварени с огъващ момент и осова сила, по крайни гранични състояния
 • проектиране на елементи за напречна сила, усукващ момент и продънване за крайни гранични състояния
 • изчислителни проверки за експлоатационни състояния
 • изисквания и конструиране на мостови елементи от стоманобетон
 • изчислителни проверки по "допустими напрежения

9. Особености при проектирането на мостове от предварително напрегнат стоманобетон.

 • общи положения, историческо развитие и класификация на предварителното напрягане
 • разполагане на напрягащите елементи в напречно и надлъжно напревление и формообразуване на напречни сечения на греди
 • определяне на усилията в конструкциите от предварително напрягане
 • загуби в предварително положение
 • изчислителни проверки на елементи натоварени на огъване
 • напрегнато състояние и изчислителни проверки в областите на предаване на напрягащата сила върху бетона
 • системи за напрягане и някои изисквания към изпълнението на напрегателните работи, закотвящи устройства

10. Особености при изпълнението, изчислението и детайлирането на някои системи за изграждане на връхни конструкции на мостове.

 • общи положения
 • повторно изграждане на гредови мостове със сглобяеми греди
 • непрекъснати мостови конструкции, изпълнени със сглобяеми греди
 • поотворно изграждане на мостове с пълен габарит
 • конзолно изграждане
 • тактово изграждане

11. Дъгови и сводни мостове.

 • общи положения, основни части и историческо развитие
 • видове дъгови мостове и елементи от концептуалното проектиране
 • основни принципи при формообразуването на отделните части на моста
 • особености при анализа на дъгови мостове
 • различни по-често прилагани начини на изграждане

12. Вантови мостове.

 • общи положения, основни части и историческо развитие
 • видове и концептуално проектиране
 • формообразуване на главните конструктивни елементи
 • особености при анализа на вантовите мостове
 • методи за изграждане

13. Основи на сеизмичното проектиране на мостове.

 • общи положения и историческо развитие
 • основни понятия, принципи, изисквания и основи на строителните конструкции
 • спектрален линеен анализ за сеизмично осигуряване
 • основни конструктивни принципи
 • мостове със сезимоизолация

14. Поддържане, ремонт и реконструкция на мостове.

 • общи положения
 • поддържане и реконструкция
 • най-чести повреди и ремонтни работи по зидани сводови мостове
 • насоки и детайли за усилване на елементи и конструкции на стоманобетонни мостове
15. Естетика и концептуално проектиране на гредови мостове.
Сходни продукти