0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Строителство на автомобилни пътища

Автор: Ганю Щилянов
Издателство: Техника
Издаденa: 1991г.
Страници: 369
Корици: Твърди

Строителство на автомобилни пътища

1. Земните работи за нуждите на пътното строителство.

 • видове строителни почви
 • основни физични свойства и качествени показатели на почвите

2. Изпълнение на земните работи.

 • общи сведения
 • подготвителни работи
 • начини за изпълнение на земните работи
 • изпълнение на земните работи от нескални почви - механизация и производство
 • изпълнение на земните работи от скални почви

3. Транспортиране на земните маси.

4. Уплътняване на земните маси.

 • структура на материалите и задачи на уплътняването
 • методи за уплътняване
 • контрол при уплътняването на земните маси
 • контрол при уплътняването на скалните насипи
 • измерване на дебелината на пластовете при уплътняване

5. Определяне количеството, разпределение и движение на земните маси.

 • оразмеряване на насипите и изкопите
 • изчисляване количеството на земните маси
 • движение и разпределение на земните маси

6. Начини за отводняване на земното платно.

 • същност и цел
 • отводняване в процеса на строителството на пътното тяло
 • отводняване на пътища

7. Каменни материали и подготовката им за строителство.

 • общи насоки за производство
 • технически изисквания
 • лабораторни изследвания
 • кариери за добиване и преработване

8. Земно легло и земна основа на пътните настилки.

 • предназначение на земното легло и начини за неговото изграждане
 • оразмерителни характеристики на почвите при изграждане на земното легло

9. Основи на пътните настилки.

 • теоритични постановки за функцията на основата в пътните настилки
 • видове и конструктивни форми за основи на пътните настилки

10. Пътни настилки - класификация и изисквания.

 • земни настилки или земни пътища - характеристика и подразделение
 • трошенокаменни настилки
 • паважни настилки
 • бетонни настилки

11. Асфалтови смеси и настилки.

 • асфалтови смеси - производство и полагане
 • материали за строеж на асфалтови настилки
 • структура и якостни характеристики на асфалтовите смеси и настилки
 • проектиране състава на асфалтовите смеси
 • производство на асфалтови смеси
 • полагане и уплътняване на асфалтови смеси

12. Конструкция на пътни настилки с органични свързващи вещества - видове и технологии на изпълнение.

 • повърхностни обработки
 • асфалтови пропитки
 • трошенокаменни настилки с органични свързващи вещества
 • асфалтобетонни настилки
 • настилки от лят асфалтобетон
 • типови конструкции на асфалтовите настилки

13. Изисквания към пътните настилки за сигурността на автомобилното движение.

 • пътните условия
 • направа на грапави асфалтови настилки

14. Оразмеряване на пътните настилки.

15. Статическо оразмеряване на твърдите пътни настилки. Напрежения от съсъхване на бетона.