0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Автоматизация на водоснабдителните и канализационни системи

Автор: Ганчо Димитров, Иван Тричков
Издателство: АВС Техника
Издаденa: 2009г.
Страници: 224
Корици: Меки

Автоматизация на водоснабдителните и канализационни системи

1. Задачи на автоматизацията на водоснабдителни и канализационни системи.

 • характеристика на производствените процеси като обект на автоматизацията
 • особености на автоматизацията
 • обем и степен на автоматизацията

2. Основни елементи на автоматичните устройства.

 • датчици и измервателни елементи
 • основни измервателни схеми
 • релета
 • логически елементи и безконтактни релета
 • преобразуватели и усилватели
 • изълнителни механизми
 • регулиращи органи
 • регулатори на налягането

3. Автоматизация на технологичния контрол.

 • основна измервателна техника
 • измерване на налягане
 • измерване и сигнализиране на ниво
 • измерване на водно количество
 • измерване на температура
 • измерване на мътността на водата
 • измерване на плътността
 • кондуктомери
 • измерване на рН и редокс-потенциал
 • измерване на концентрацията на разтворения кислород
 • измерване на концентрацията на хлора
 • непрекъснат контрол на технологичните параметри при пречистване на отпадъчни води

4. Основи на автоматично регулиране.

 • общи понятия за системите за автоматично регулиране
 • обекти на автоматично регулиране
 • регулатори

5. Основи на телемеханиката.

 • същност, предназначение и класификация
 • основни понятия за преобразуване и предаване на съобщенията
 • системи за телеизмерване на близко и далечно разстояние
 • системи за телеуправление и телесигнализация

6. Автоматизация на водоснабдителните системи.

 • автоматизация на помпени станции
 • автоматизация на процесите на коагулиране на водата
 • управление на работата на утаители и суспензионни сепаратори
 • управление на работата на бързи филтри
 • автоматизация на хлораторните устройства

7. Автоматизация на пречиствателни станции за отпадъчни води.

 • автоматизация на съоръженията за механично пречистване на отпадъчни води
 • автоматизация на биобасейни и вторични утаители
 • автоматизация на съоръженията за обработване на утайките
 • автоматизация на съоръженията за пречистване на производствени отпадъчни води
 • автоматизация на технологичния контрол при пречиствателни станции за отпадъчни води
8. Автоматизирани системи за управление и диспечеризация на водоснабдителни канализационни системи.