0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Числено моделиране в хидротехниката с ЕИМ

Автор: Емил Маринов
Издателство: Техника
Издаденa: 1986г.
Страници: 366
Корици: Твърди

Числено моделиране в хидротехниката с ЕИМ 

1. Електронноизчислителни машини. Понятия за операционни системи. Основи на езика за управление на заданията.

 • цифрови електронноизчислителни машини
 • класификация и поколения ЕИМ
 • единна система електронноизчислителни машини
 • понятие за операционна система
 • основи на езика за управление на заданията

2. Числено моделиране на стационарни и нестационарни плавно изменящи се течения в открити легла.

 • изчисляване на стационарно плавно изменящи се течения в открити призматични легла
 • изчисляване на нестационарни плавно изменящи се течения в открити легла

3. Числено моделиране на стационарни и нестационарни напорни течения.

 • хидравлично изчисляване на сключени водопроводни мрежи
 • хидравличен удар в напорни тръбопроводи
 • хидравлично изчисляване на системата тунел-водна кула

4. Числено моделиране на стационарни полета (филтрационно, температурно, безвихрово течение, конвекционна дифузия).

 • основно уравнение и гранични условия
 • метод на крайни елементи за числено моделиране на стационарни полета
 • приложение на МКЕ за решаване на инженерни задачи
 • метод на крайни разлики за числено моделиране на стационарно филтрационни полета

5. Числено моделиране на нестационарни полета (филтрационно, температурно).

 • метод на крайните елементи - основни зависимости
 • метод на крайни разлики - някои аналитични решения

6. Числено моделиране на някои инженерни  задачи.

 • хидравлично изчисляване на нестационарен режим при изтакане на шлюзови камери с къси обходни галерии
 • течение с променливо водно количество в облекчителни съоръжения на язовирни стени при преминаване на катастрофални вълни
 • приложение на МКЕ за изчисляване на напрегнато състояние на масивни съоръжения