0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Експлоатация на хидромелиоративни системи и опазване на околната среда

Автор: Вяра Милославова, Момчил Василев, Красимир Петров
Издателство: Техника
Издаденa: 1994г.
Страници: 407
Корици: Меки

Експлоатация на хидромелиоративни системи и опазване на околната среда

I. Управление на хидромелиоративните системи.

1. Кратки исторически бележки.

2. Основни понятия и принципи за управление.

3. Хидромелиоративните системи - сложни системи.

4. Видове дейности при управление на хидромелиоративни системи.

5. Управление на технологичните процеси.

6. Показатели за оценка.

 • технически свойства на системите
 • технико-икономически показатели

II. Информационна дейност при управлението на хидромелиоративните системи.

1. Организация на наблюденията и измерванията.

 • задачи и класификация
 • основни принципи
 • измервателни методи и уреди

2. Предварителна информация при управлението на хидромелиоративните системи.

 • въвеждане на хидромелиоративните системи в експлоатация
 • райониране на хидромелиоративната система
 • класификация и категоризация

3. Текуща информация при управлението на хидромелиоративните системи.

 • текуща информация при оперативно управление на технологичните процеси
 • текуща информация при техническо поддържане на хидромелиоративните системи
 • средства за събиране и предаване на информацията

III. Разпоредетелно-съветваща дейност при експлоатацията на хидромелиоративните системи.

1. Прогнози.

 • класификация и методи
 • планиране на технологичните процеси

2. Планиране на технологичния процес поливане.

 • видове планове
 • план-ведомост за експлоатационния поливен режим
 • технология на поливния процес

3. Планиране на технологичните процеси водовземане и водоразпределение.

 • показатели на технологичните процеси
 • определяне на КПД на каналната мрежа
 • план-ведемост за очакваните води във водоизточника
 • план на използване на водите на водоизточника
 • план за разпределение на водата по канали
 • диспечерски план-график на водоразпределението
 • водопотребление при недостиг на вода

4. Разпределитено-съветваща дейност при оперативно управление на отводнителни системи.

 • план за разпределение на водата при пролетно пълноводие
 • план за регулиране на почвената влага в обработваемите площи
 • теоритичен анализ на състоянието на подпочвените води
 • обработване и анализ на измерените нива на подпочвените води

5. Разпределитено-съветваща дейност при техническото поддържане на хидромелиоративните системи.

IV. Изпълнителна дейност при експлоатацията на хидромелиоративните системи.

1. Изпълнителна дейност при оперативно управление на хидромелиоративните системи.

 • подготовка на площите за напояване
 • подготовка и използване на поливната техника
 • оперативно управление на водоразпределението
 • оперативно управление на отводнителните системи
2. Изпълнителна дейност при техническо поддържане на хидромелиоративните системи.
 • техническо поддържане на бетонови и стоманобетонови съоражения
 • техническо поддържане на земни и земнонасипни съоражения
 • техническо поддържане на закрити тръбопроводи
 • техническо поддържане на метални, дървени и текстилни съоражения
 • техническо поддържане на съораженията в началния участък на напоителните системи
 • техническо поддържане на закритите отводнителни системи
 • техническо поддържане на коригирани реки
 • техническо поддържане на мелиорираните площи

V. Усъвършенстване на хидромелиоративните системи.

1. Усъвършенстване на напоителни системи.

 • причини
 • методика
 • преустройство

2. Преустройство на съществуващи отводнителни системи.

VI. Опазване на околната среда.

1. Системата "човек-околна среда".

 • човекът като компонент на околната среда
 • физическа обкръжаваща среда
 • социално-икономическа околна среда
 • взаимна връзка между компонентите на околната среда

2. Взаимодействие на човека с околната среда.

3. Контрол над състоянието на околната среда.

4. Екологическа оценка на хидромелиоративната дейност.