0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Хидромелиоративно строителство част 1

Автор: Никола Радев, Момчил Василев, Благовеста Вачева
Издателство: Техника
Издаденa: 1992г.
Страници: 168
Корици: Меки

Хидромелиоративно строителство част 1

1. Същност на отводняването.

2. Предпазване на площите от външни води.

 • определяне на външните води и условия за формиране
 • предпазване на площите от разливащи се речни води
 • предпазване на площите от стичащи се скатови води
 • облекчителни канали
 • предпазване на площите от външни филтрационни води

3. Отстраняване на излишни вътрешни повърхностни води.

 • общи положения
 • отводнителна система за отвеждане на излишните повърхностни води
 • подобряване на отточните условия при селскостопанските площи
 • регулираща мрежа
 • провеждаща мрежа
 • характерни деформации при откритата канална мрежа
 • укрепване на октритите канали
 • предимства и недостатъци

4. Отводняване на площите при преовлажняване от високо ниво на подпочвените води.

 • същност на процеса дрениране на площите, видове дренажи
 • систематичен дренаж от открити канали
 • закрит систематичен дренаж
 • други видове дренажи
 • екологични проблеми при отводняването

5. Съоръжения при отводнителните системи.

 • съоръжения в закритите отводнителни системи
 • съоръжения в откритата отводнителна система
 • отводняване на крайречни низини

6. Някои въпроси при проектирането, строителството и експлоатацията на отводнителните системи.

 • проучвания
 • проектиране
 • строителство
 • експлоатация
 • пътища при отводняваната площ