0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Хидромелиорации в озеленяването

Автор: Искра Василева
Издателство: Земиздат
Издаденa: 1992г.
Страници: 210
Корици: Меки

Хидромелиорации в озеленяването

1. Основи на хидравликата и хидрологията.

  • основи на хидравликата
  • основи на хидрологията

2. Напояване и отводняване в озеленяването.

  • напояване
  • отводняване

3. Водоснабдяване и канализация в озеленяването.

  • водоснабдяване
  • изисквания при проектирането на външни водопроводи
  • канализация

4. Почвена ерозия и борбата с нея. Свлачища и сипеи.

5. Рекултивация на терени, нарушени от добивна, промишлена и строителна дейност. Заблатени и засолени почви и тяхното подобряване.