0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Мелиоративни помпени станции

Автор: Любомир Котов
Издателство: Техника
Издаденa: 1994г.
Страници: 487
Корици: Меки

Мелиоративни помпени станции

1. Предназначение и описание на помпените станции.

 • област на приложение
 • елементи на помпените станции
 • основни задачи при проектирането и експлоатацията на помпените станции

2. Основно обзавеждане на помпените станции.

 • енергетична класификация и параметри на помпите
 • описание и принцип на действие на основните видове помпи

3. Теория на лопатъчните помпи.

 • центробежни помпи
 • кавитация
 • моделиране на помпите
 • изпитване на помпите

4. Стационарни режими на работа на помпите и тръбната мрежа.

 • обща постановка
 • характеристики на тръбната мрежа
 • сумарни характеристики на помпите
 • анализ на съвместната работа на помпи и тръбна мрежа

5. Нестационарни режими.

 • хидравличен удар
 • противоударни мероприятия
 • преходни процеси
 • нестационарни режими в довеждащите канали

6. Оптимизационни проблеми при проектирането на помпени станции.

 • надеждност на работата
 • критерий за оптималност
 • местоположение на помпените станции и зониране на механично напояваните площи
 • локални оптимизационни задачи
 • обща оптимизационна задача

7. Автоматично управление на технологичните процеси.

 • основни принципи
 • автоматично управляеми помпени станции

8. Електрообзавеждане.

 • основни понятия
 • електродвигатели
 • управление на електрозадвижването

9. Хидромеханично и спомагателно обзавеждане на помпените станции.

 • средства за пускане и регулиране на производителността на помпите
 • арматура в помпените станции
 • измервателни уреди и регулатори на ниво
 • помощни стопанства

10. Долен и горен участък на помпените станции.

 • общи въпроси
 • долен участък
 • напорни тръбопроводи
 • горен участък

11. Помпени станции.

 • конструктивни видове
 • разположение и монтаж на обзавеждането
 • общи изисквания при конструктивното оформяне
 • размери на помпените станции
 • фундиране на помпените станции
 • класификация и описание
 • генерален план