0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Опазване чистотата на водите

Автор: Надка Игнатова
Издателство: Земиздат
Издаденa: 1992г.
Страници: 174
Корици: Меки

Опазване чистотата на водите

1. Исторически преглед за знанията за водата и нейното значение.

2. Състав, строеж и свойства на водата.

3. Водата - компонент на природната среда.

 • водни запаси на планетата
 • кръговрат на водата
 • воден баланс
 • водни запаси на България
 • комплексно райониране на повърхностните води в България

4. Водата като ресурс.

 • водопотребление и водоползване
 • водостопански райони в България

5. Глобални проблеми при опазване чистотата на природните води.

6. Класификация на водите.

 • изисквания към качествата на водите, използвани за различни цели
 • източници на замърсяване на водите
 • характеристика на отпадъчните води
 • натоварване на водоприемниците с отпадъчни води
 • обща токсичност на повърхностните води

7. Самопречиствателна способност на водните обекти.

 • фактори, влияещи върху самопречиствателните процеси във водната среда
 • трансформационни процеси за по-главните групи замърсяващи вещества
 • състояние на водните ресурси от гледна точка на самопречистването
 • определяне на необходимата степен на пречистване на отпадъчните води в зависимост от особеностите на водоприемника
 • самопречиствателна способност на подпочвените води

8. Пречистване на водите.

 • пречистване и подобряване на качествата на природните води
 • пречистване на отпадъчни води
 • избор на метод за пречистване на водите
 • отпадъчни продукти от пречиствателните станции

9. Водозащитни мероприятия.

10. Управление и контрол на водните ресурси.