0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Ръководство по основи на автоматизацията на хидромелиоративни системи

Автор: Б. Боянов
Издателство: Техника
Издаденa: 1993г.
Страници: 162
Корици: Меки

Ръководство по основи на автоматизацията на хидромелиоративни системи

1. Елементи на автоматиката, датчици.

2. Релета. Електромагнитни релета - конструкция, действие, хактеризиращи ги параметри и определянето им, приложение. Релейни характеристики.

3. Диференциращи звена. Изследване на хидравлично демпфериращо устройство върху модел. Снемане на преходни характеристики и определяне на вида и параметрите на еквивалентно динамично звено.

4. Колебателно звено. Изследване на скачени съдове върху модел. Определяне на вида и параметрите на еквивалентното динамично звено по опитни данни.

5. Изучаване и изследване на селсинна система за дистанционно предаване на ъглови завъртания.

6. Изучаване и изпитване на закъснителни елементи - релета за време и програмни устройства.

7. Обекти на регулирането, характеристики, особености при изравнителните обеми. Опитно получаване на криви на запълване и изпразване на горен изравнител към помпена станция върху хидравличен модел.

8. Изучаване и изследване върху модел на системата за поддържане на постоянно долно ВН с помощта на цилиндричен регулиращ затвор с хидравлично действие.

9.Типови промишлени регулатори - видове, конструкция, действие, параметри. Хидравлични схеми с типови регулатори и моделно изпитване на някои от тях.

10. Логически елементи и логически блокове - използване при автоматизацията на помпени станции. Случай на автоматична дъждовална помпена станция (ДПС) с разнотипно обзавеждане.

11. Изследване върху хидравличен модел на автоматична помпена станция, подаваща вода в горен дневен изравнител.

12. Изучаване и изследване на канален участък ит ТРМ с автоматизирано водоразпределение. Определяне на характеристиките на участъка, разглеждан като обект на регулиране.

13. Курсова работа - Аналитично изследване на система за поддържане на постоянно ДВН с помощта на цилиндричен регулиращ затвор с хидравлично действие. Определяне на преходните процеси ПП за различните условия на работа и настройки и на съответните качествени показатели на системата.