0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Ръководство за проектиране на хидротехнически съоръжения

Автор: Иван Папазчев, Христо Абаджиев, Лиляна Шейтанова, Димитър Тошев
Издателство: Техника
Издаденa: 1991г.
Страници: 351
Корици: Меки

Ръководство за проектиране на хидротехнически съоръжения

1. Избор на мястото на язовирната стена.

2. Противофилтрационни и заздравителни мероприятия в основата на язовирните стени.

3. Бетонни язовирни стени.

 • определяне на котата на билото
 • действащи сили
 • статическо изследване на бетонните гравитационни сили
 • конструктивно оформяне на бетонните гравитационни язовирни стени
 • облекчени бетонни гравитационни стени
 • масивно-контрафорсни язовирни стени

4. Облекчителни съоръжения при бетонните язовирни стени.

 • общи въпроси
 • ретензия на високата вълна
 • преливници
 • изпускатели

5. Земнонасипни язовирни стени.

 • общи сведения и видове
 • конструктивно оформяне
 • филтрационни изследвания
 • устойчивост на откосите

6. Каменнонасипни язовирни стени.

 • общи сведения, условия за изграждане и класификация
 • конструктивни елементи и основни размери на каменнонасипна стена с глинено ядро
 • филтрационни изследвания
 • оразмеряване на обратните филтри
 • порен натиск
 • устойчивост на откосите
 • обща устойчивост
 • изчисляване на слягането

7. Облекчителни съоръжения при насипните язовирни стени.

 • траншейни преливници
 • преходен участък
 • бърз оток
 • енергогасител
 • основен изпускател

8. Отвеждане на водите по време на строителството.

 • отбивен тунел
 • отбивен канал
 • отбивни язове

9. Водовземни кули.

 • общи въпроси
 • хидравлично оразмерявне
 • статическо изследване
 • конструктивно оформяне