0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Автоматизация на производството и управлението

Автор: Груд Калоянов
Издателство: Техника
Издаденa: 1992г.
Страници: 292
Корици: Меки

Автоматизация на производството и управлението

1. Въведение.

 • понятие за системи за автоматично управление
 • принципи
 • видове автоматични системи
 • исторически бележки

2. Измерване на технологичните величини.

 • измерване и измервателни уреди
 • грешки при измерването
 • пневматична дистанционна система
 • електрически аналогови дистанционни системи
 • понятие за автоматични измервателни системи с цифрово отчитане
 • измерване на налягане
 • измерване на ниво
 • измерване на разход и количество
 • измерване на температура
 • основни методи за определяне на състава и свойствата на веществата

3. Основни динамични характеристики и типови звена на системите за автоматично регулиране и елементите им.

 • общи положения
 • линеаризация на статичните характеристики
 • динамични характеристики и типови входни системи
 • преобразуване на Лаплас
 • елементарни динамични звена
 • честотни характеристики на елементарни динамични звена
 • свързване на звената
 • структурни преобразувания
 • предварителни функции на затворените системи

4. Обекти на регулирането и автоматични регулатори.

 • обекти на регулирането
 • определяне на динамичните математични модели на обектите на регулиране
 • автоматични регулатори
 • двупозиционни регулатори
 • характеристики на П-, И-, ПИ-, ПД- и ПИД-регулаторите

5. Анализ на линейните автоматични системи.

6. Многоконтурни системи за автоматично управление.

 • каскадни системи
 • системи за регулиране по комбиниран принцип
 • многосвързани системи
 • адаптивни автоматични системи

7. Промишлени автоматични регулатори и изпълнителни механизми.

8. Автоматизация на типови технологични процеси.

9. Автоматизирани системи за управление на технологични процеси.

10. Понятие за промишлена роботика.

 • въведение
 • обща структура на робот
 • класификация на роботите
 • системи за манипулиране
 • сензорни системи
 • роботи от първо поколение
 • роботи от второ поколение
 • роботи от трето поколение