0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Автоматизация на технологични процеси - ръководство

Автор: Хинко Хинов
Издателство: Техника
Издаденa: 1991г.
Страници: 242
Корици: Меки

Автоматизация на технологични процеси - ръководство

1. Моделиране на технологични обекти без саморегулиране.

2. Моделиране на технологични обекти със саморегулиране.

3. Изследване на двусвързан обект за автоматизация.

4. Моделиране на линейни регулатори.

5. Избор на закон за регулиране.

6. Настройка на аналогови регулатори по зададен типов преходен процес и по зададена степен на устойчивост.

7. Настройка на регулатори по зададен запис на устойчивост по модул и фаза.

8. Настройка на регулатори в системи от втори ред по степен на колебателност.

9. Настройка на регулатори чрез разширени честотни характеристики.

10. Настройка на ПИД-регулатори по алгоритмичен метод.

11. Настройка на цифрови регулатори.

12. Моделиране на позиционна система за автоматизация.

13. Моделиране на статични системи за автоматизация.

14. Моделира на астатични системи за автоматизация.

15. Изследване на система за автоматизация с трипозиционен регулатор.

16. Изследване на система с регулатор с постоянна скорост.

17. Изследване на пневматична система за автоматизация.

18. Изследване на система за автоматизация с електронен регулатор.

19. Изследване на влиянието на инерционността в системите за автоматизация върху показателите за качеството на регулиране.

20. Настройка на системи за автоматизация.

21. Изследване на цифрови системи за автоматизация.

22. Каскадна система за автоматизация.

23. Изследване на каскадна система за автоматизация.

24. Сравнителен анализ на качеството на регулиране в едноконтурна и каскадна система за автоматизация.

25. Изследване на влиянието на производната на спомагателна величина върху процесите в системата на автоматизация.

26. Изследване на комбинирана система за автоматизация.

27. Анализ на влиянието на компенсация на смущението върху качеството на регулиране на система за автоматизация.

28. Настройка на регулаторите в система за автоматизация на двусвързан обект.

29. Изследване на автономни двусвързана система за автоматизация.

30. Изследване на системи с нестационарни обекти.

31. Изследване на чувствителността на система за автоматизация.

32. Изследване на програмна система на автоматизация.

33. Изследване на екстремална система на автоматизация.