0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Основи на автоматичното управление

Автор: Иван Божов
Издателство: Техника
Издаденa: 1992г.
Страници: 350
Корици: Меки

Основи на автоматичното управление

1. Въведение към управлението на технологичните процеси и инсталации.

 • основни изисквания към управлението
 • функции и структури на системите за управление за стабилизиране на технологичните процеси
 • оптимизация и оптимално управление на технологичните процеси и инсталации
 • класификация на параметрите
 • видове автоматични системи по функция и конфигурация

2. Обща характеристика на автоматичните системи и на елементите им.

 • постановка на задачата
 • статични характеристики, начин на изразяването им и линеаризация
 • динамични характеристики, видове и начини на изразяването им

3. Елементарни динамични звена. Структурни схеми. Едномерни и многомерни системи.

 • видове и свойства на елементарните динамични звена
 • свързване на елементарните динамични звена
 • матрични предавателни функции

4. Свойства и математически модели на технологичните обекти за управление.

 • общи свойства и класификация на технологичните обекти
 • математически модели на технологични обекти
 • експериментални методи за математическо моделиране на динамиката на обектите
 • апроксимация на динамичните характеристики на обектите
 • входно-изходни математически модели
 • понятие за степени на свобода

5. Характеристика на автоматичните регулатори.

 • същност и класификация
 • закон за управлението

6. Анализ на линейни автоматични системи.

 • процеси на управление
 • устойчивост на автоматичните системи
 • критерии за устойчивост
 • показатели за качеството на управление

7. Многоконтурни системи за автоматично регулиране.

 • каскадни системи
 • ситеми за управление по смущението и комбинирани системи с обратна връзка
 • многосвързани системи

8. Информационни средства за управление на технологичните процеси.

 • получаване, преработване и предаване на инфромацията за обектите
 • методи и средства за контрол на температурата
 • методи и средства за контрол на налягането
 • методи и средства за контрол на разхода на потоци
 • методи и средства за контрол на ниво
 • методи и средства за контрол на качествени показатели на веществата
 • автоматични плътномери
 • автоматични влагомери

9. Промишлени автоматични аналогови регулатори.

 • класификация на автоматичните регулатори по конструктивните им признаци
 • регулатори с пряко действие
 • пневматични регулатори
 • електрически регулатори

10. Системи за автоматично управление на типови параметри и процеси.

 • основни етапи при проектирането на локални системи за автоматично управление
 • условни означения в схемите за автоматизация
 • системи за автоматично управление на типови параметри
 • системи за автоматично управление на типови технологични процеси

11. Автоматизирани системи за управление.

 • същност и основни етапи в развитието на автоматизираните процеси за управление
 • централизирани АСУТП
 • микропроцесорни системи за управление на технологични процеси
 • оптимално управление на технологичното управление