0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Управление на сложни производствени системи

Автор: Стоян Цонков
Издателство: Техника
Издаденa: 1989г.
Страници: 280
Корици: Твърди

Управление на сложни производствени системи

1. Въведение в теорията на системите.

 • сложни системи за управление
 • системен подход при изследването на сложните системи
 • функционални характеристики на сложните системи
 • производството като обект за управление
 • автоматизирани системи за управление на предприятията и технологични процеси

2. Анализ и синтез на структурата на сложните системи за управление.

 • общи сведения за структурата на сложните системи за управление
 • описание на структурата чрез теория на графите
 • основни характеристики на структурата на системите
 • типови структури на сложните производствени системи
 • системи за управление с йерархична структура
 • оптимизация на структурата на йерархичните системи

3. Модели на сложни производствени системи.

 • общи сведения
 • структуризация и декомпозиция на математичните модели
 • класификация на моделите
 • имитационни и семиотични модели
 • агрегатни модели
 • моделиране на производствени системи

4. Методи за оптимизация на сложните производствени системи.

 • приложение на математичните методи при управлението на сложните производствени системи
 • оптимизация на производствените задачи чрез методите на линейното програмиране
 • нелинейни оптимизационни задачи
 • метод на динамичното програмиране
 • оптимално управление на запасите
 • оптимално управление на поток от заявки чрез теорията на масовото обслужване
 • оптимизация на управленски решения в условия на конфликтни ситуации
 • многокритериална оптимизация
 • декомпозиционни методи в оптимизационните задачи