0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Електронни и полупроводникови елементи и интегрални схеми

Автор: Стефан Вълков, Иван Ямаков, Росица Дойчинова, Марин Христов, Таня Василева
Издателство: Техника
Издаденa: 2006г.
Страници: 380
Корици: Меки

Електронни и полупроводникови елементи и интегрални схеми

1. Основни понятия от физиката на полупроводниците.

 • енергийни зони в полупроводниците
 • носители на заряд  полупроводника
 • ниво на Ферми
 • движение на токоносителите
 • специфична електропроводимост
 • неравновесно състояние и време на живот на токоносителите

2. Полупроводникови диоди.

 • електрически процеси в PN преход при отсъствие на външно напрежение (равновесно състояние на PN прехода)
 • електрически процеси в PN преход при прилагане на външно напрежение (неравновесно състояние на PN прехода)
 • работа на диода при постоянен ток
 • работа на дидода при малък променлив сигнал
 • основни процеси при производството на полупроводниково елементи с PN преход
 • видове диоди

3. Биполярни транзистори.

 • устройство, принцип на действие и основни статични параметри
 • уравнения на Еберс и Мол и еквивалентни схеми по постоянен ток
 • зависимости на статичните параметри от режима и температурата
 • основни схеми на свързване
 • статични характеристики в схема ОБ
 • статични характеристики в схема ОЕ
 • зависимост на статичните характеристики от температурата
 • пробивни нарпежения
 • максимално допустими параметри и област на безопасна работа
 • практически схеми за осъществяване на постояннотоковия режим
 • работа на транзистора при малки сигнали
 • статични и динамични товари
 • работа на транзистора в ключов режим
 • шумове в полупроводниковите елементи
 • видове биполярни транзистори
 • еднопреходни транзистори

4. Тиристори.

 • принцип на действие и волт-амперна характеристика
 • уравнение на волт-амперната характеристика на тиристора и аналитични условия за отпушване и запушване
 • основни параметри на тиристора и конструкция на корпуса

5. Елемнти с преход метал-полупроводник.

 • изправящи преходи на Шотки
 • омичен контакт

6. Полеви транзистори.

 • полеви транзистори с управляващ преход
 • полеви транзистори на Шотки
 • MOS транзистори
 • особености на полевите транзистори

7. Полупроводникови елементи с обемни ефекти.

 • варсистори
 • диоди на Гън

8. Оптоелектронни елементи.

 • некохерентни полупроводникови излъчватели на лъчиста енергия
 • полупроводникови фотоприемници
 • оптрони
 • елементи на оптични линии за връзка

9. Термоелектрически елементи.

 • терморезистори
 • термоелектрически преобразуватели на Зеебек и Пелтие

10. Други видове преобразуватели.

 • магниторезистори
 • датчици на Хол
 • тензорезистори

11. Интегрални елементи.

 • основни понятия и класификация на интегралните схеми
 • елементи на слойните и хибридните интегрални схеми
 • елементи на биполярните интегрални схеми
 • елементи на MOS интегралните схеми

12. Електровакуумни елементи.

 • някои общи положения от електронната и квантовата теория
 • електронна емисия
 • двуелектродна лампа
 • триеелектродна лампа (триод)
 • тетроди и пентоди
 • електроннолъчева тръба
 • вакуумни фотоелементи и фотоелектронни умножители
 • газоразрядни индикаторни прибори