0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Преобразуватели в уредостроенето

Автор: Димитър Тодоров
Издателство: Техника
Издаденa: 1992г.
Страници: 240
Корици: Меки

Преобразуватели в уредостроенето

1. Общи сведения за преобразувателите на механични величини..

 • физични принципина преобразуване на механичните величини
 • същност на понятието преобразувател
 • статични характеристики на преобразувателите
 • динамични характеристики на преобразувателите
 • структурен анализ
 • общи методи за теоритичен анализ на грешките
 • определяне на грешките
 • функции на преобразуване на електрическите измервателни вериги

2. Пневматични преобразуватели.

 • пневматичен принцип
 • пневматични преобразуватели с променливо проходно сечение на измервателната дюза
 • пневматични преобразуватели дюза-плоска преграда
 • контактни пневматични преобразуватели с увеличен измервателен обхват
 • инжекторни преобразуватели

3. Електроконтактни преобразуватели.

4. Реостатни преобразуватели.

5. Тензорезистрони преобразуватели.

 • тензорезистори
 • избор на зоните на деформация на еластичните елементи
 • тензопреобразуватели на сила, налягане и ускорение

6. Електромагнитни преобразуватели.

 • дроселни индуктивни преобразуватели
 • соленоидни индуктивни преобразуватели
 • взаимноиндуктивни преобразуватели
 • магнитноеластични преобразуватели
 • индукционни преобразуватели

7. Галваномагнитни преобразуватели.

 • основни физични зависимости
 • конструкция и характеристики на елементите на Хол и магниторезисторите
 • галваномагнитни преобразуватели на механични величини
 • проектиране на магнитните вериги

8. Оптоелектронни преобразуватели.

9. Капацитивни преобразуватели.

10. Пиезоелекетрически преобразуватели.