0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Ръководство за проектиране на силови електронни устройства

Автор: Мария Бобчева, Георги Малеев, Петър Горанов, Евгений Попов
Издателство: Техника
Издаденa: 1991г.
Страници: 202
Корици: Меки

Ръководство за проектиране на силови електронни устройства

1. Особености при използването на силови полупроводникови елементи в преобразувателни устройства.

 • общи сведения
 • основни параметри на тиристорите
 • основни параметри на силовите биполярни и полеви транзистори
 • групово свързване на силови полупроводникови елементи

2. Проектиране на управляеми тиристирнотокоизправители.

 • общи сведения
 • еднофазни УТИ
 • трифазни УТИ
 • особености при проектирането на реални УТИ

3. Проектиране на променливотокови тиристорни регулатори.

4. Проектиране на импулсни преобразуватели на постоянно напрежение.

 • общи сведения
 • основни схеми на възли за принудителна комутация
 • комутационни характеристики на комутиращите възли
 • обща методика за изчисляване на комутиращите възли
 • схемни варианти на ИППН
 • основни съотношения за определяне на токовете в елементите на ИППН

5. Проектиране на независими инвертори.

 • общи сведения
 • независими инвертори на напрежение
 • независими инвертори на ток
 • независими резонансни инвертори

6. Проектиране на системи за управление на тиристорни преобразуватели.

 • проектиране на импулсни усилватели
 • проектиране на входни синхронизиращи устройхства
 • проектиране на задаващи генератори
 • проектиране на генератори на линейно изменящо се напрежение
 • проектиране на формирователи на продължителността на импулсите
 • проектиране на разпределите на импулса
7. Използване на изчислителната техника за проектиране на силови електронни устройства.