0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Телевизионна техника

Автор: Кирил Конов, Илия Щърбанов
Издателство: Техника
Издаденa: 2004г.
Страници: 386
Корици: Меки

Телевизионна техника


Основи на телевизията
 • Физични и физиологични основи на телевизията
  • Елементи от светлотехника
  • Строеж на окото
  • Основни елементи на човешкото зрение
  • Цветно зрение. Колоричетрична система
 • Основни принципи на телевизията
  • Особености на електрическото предаване на изображение. Първи проекти на телевизионни системи
  • Развивка на телевизионното изображение
  • Избор на параметрите на развивката
  • Свойства и характеристика на видеосигнала
  • Качествени показатели на телевизионното изображение
  • Стандарти за разпръскателни системи
  • Системи за цветна телевизия
  • Системи за цветна телевизия с квадратурна модулация
  • Система за цветна телевизия SECAM
 • Синхронизиращи устройства и видеоусилватели
  • Форма на синхронизиращите импулси. Пълен телевизионен сигнал
  • Синхрогенератор. Режим на работа
  • Предназначение и особености на видеоусилвателите
  • Преходна характеристика на видеоусилвателя
  • Комутиране и смесване на видеосигнали
 • Телевизионни предавателни камери
  • Предназначение. Изисквания
  • Фотоелектрически ефект
  • CCD-видеосензори
 • Приемни телевизионни тръби
  • Предназначение и устройство
  • Електронна оптика на телевизионните тръби
  • Електронен прожектор
  • Отклонение на електронния лъч
  • Луминофори. Екрани
  • Модулационна характеристика на кинескопа
  • Приемни тръби за цветно изображение
  • Телевизионни индикатори с плосък екран
 • Усъвършенствани системи за телевизионно разпръскване
  • Система PALplus
  • Телевизионни системи с уплътняване по време на сигналите за цветност и на сигнала за яркост
  • Системи с висока разделна способност
  • Цифрова телевизия
  • Кодиране на сигнала па стандарта MPEG-2
  • Пренасяне на цифрови телевизионни сигнали
 • Телевизионно разпръскване
  • Функционална схема на телевизионно разпръсквателна система
  • Телевизионен център
  • Апаратно-студиен блок
  • Видеозапис
  • Предаване на телевизионен сигнал по радиоканал
  • Предаване на втори звуков съпровод
  • Предаване на допълнително информация
  • Структура на телевизионна предавателна мрежа. Телевизионни предаватели
  • Спътникови съобщителни системи
  • Контрол и измерване на параметрите на телевизионната система
 • Телевизионни антенни устройства
  • Приемни телевизионни антени. Параметри
  • Антени за метровия и дециметровия обхват
  • Логопериодични антени
  • Фидерни линии
  • Съгласуване на антената с фидера
  • Колективни телевизионни антени
  • Кабелна телевизия
Телевизионни приемници
 • Общи сведения за телевизионните приемници
  • Предназначение и класификация на телевизионните приемници
  • Функционални схеми на телевизионните приемници
  • Основни параметри на телевизионните приемници
 • Токозахранване на телевизионните приемници
  • Общи сведения за захранващата част
  • Токозахранване на телевизионни приемници, реализирани с полупроводникови елементи
  • Ключово мрежово захранване
 • Високочестотна част на телевизионните приемници
  • Общи сведения за високочестотния блок за метровите обхвати
  • Входни устройства на телевизионните приемници
  • Високочестотни усилватели
  • Преобразуватели
  • Избирачи на телевизионните канали за дециметрови вълни
  • Всевълнови избирачи на телевизионни канали
 • Междучестотни усилватели на телевизионните приемници
  • Общи сведения за междучестотните приемници
  • Транзисторни междинночестотни усилватели
 • Детектиране и усилване на видеосигнала
  • Видеодетектори
  • Общи сведения за видеоусилвателите
  • Транзисторни видеоусилватели
  • Допълнителни функции на видеоусилвателя и свързването му с кинескопа
  • Автоматично регулиране на усилването в телевизионните приемници
 • Канал на звуковия съпровод
  • Общисведения з звуковия съпровод
  • Мждинночестотни усилватели на звука
  • Детектиране и усилване на сигнала на звуковия съпровод
 • Канал на синхронизацията
  • Общи сведения за синхронизацията в телевизионните приемници
  • Транзисторни амплитудни отделители
  • Разделяне на синхронизиращите импулси
  • Инерционна синхронизация
 • Задаващи генератори
  • Общи сведения за задаващите генератори
  • Формиращи устройства
  • Синусови задаващи генератори
 • Изходни стъпала за телевизионни развивки
  • Общи сведения за изходните отклонителни стъпала
  • Изходни стъпала за кадрова развивка
  • Схеми на транзистори изходни стъпала за кадрова развивка
  • Изходни стъпала за редова развивка
  • Лампови изходни стъпала за редова развивка
 • Автоматични устройства в телевизионните приемници
  • Общи сведения
  • Защитни автоматични устройства
  • Автоматична настройка на честотата на хетеродина
  • Автоматично регулиране на яркостта
 • Експлоатация на телевизионния приемник
  • Инсталиране на телевизионния приемник
 • Телевизионна изпитвателна таблица
  • Неизправности при възпроизвеждането
  • Телевизионни приемници с интегрални схеми
  • Общи сведения
  • Модул „Междучестотен усилвател”
  • Модул „Синхронизиран генератор за хоризонтално отклонение”
  • Модул „Вертикално отклонение”
  • Модул „Звуков съпровод”
 • Телевизионни приемници за цветно изображение с дискретни елементи
  • Структурна схема на телевизионен приемник за цветно изображение
  • Канал на яркостния сигнал
  • Блок за цветност
  • Формиране на едновременни сигнали за цветност
  • Формиране на сигналите на цветовата разлика
  • Цветова синхронизация
  • Отклонение на лъчите на кинескопа
  • Система за динамична сходимост на лъчите на кинескопа
  • Допълнителни устройства
 • Телевизионни приемници за цветно изображение с интегрални схеми
  • Общи сведения
  • Декодиращи устройства
  • Канал за звуковия съпровод
  • Отклонение на лъчите на кинескопа
  • Допълнителни устройства
  • Цифрова система за управление
  • Процесори за управление на телевизионните приемници