0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Транслатори и операционни системи

Автор: Боян Янков
Издателство: Техника
Издаденa: 1992г.
Страници: 232
Корици: Меки

Транслатори и операционни системи

1. Основни понятия и определения.

2. Увод в теорията на формалните езици.

 • основни понятия
 • регулирани езици и регулярни граматики
 • контекстно-свободни езици и контекстно-свободни граматики
 • разширение на понятието "граматика"
 • езици и автомати, разпознаватели

3. Теория на синтактичния анализ.

 • лексически анализ
 • низходящ синтактичен анализ
 • възходящ синтактичен анализ

4. Теория на транслацията.

 • транслационни схеми
 • пример за приложение на СУТС за описание на транслатор от език от високо ниво на асемблерен език
 • разширения на понятието "транслационна схема"
 • организация на таблиците на имената - метод за достъп
 • организация на таблиците в езици с блокова структура
 • атрибутни граматики и артибутни транслационни системи

5. Оптимизация на програмата, получена от транслатора.

 • машинно-независима оптимизация на линейни участъци от програми
 • машинно-зависима оптимизация
 • оптимизация на броя на клетките, заети от междинни резултати при генериране на едноадресен код

6. Операционни системи - основни понятия и определения.

 • основни понятия
 • зареждащи програми
 • зареждане на компонентите на операционната система
 • относителни зареждащи програми
 • свързващо-зареждащи програми
 • език на операционната система

7. Система за управление на входа, изхода и външната памет. Файлова подсистема.

 • физическо ниво
 • логическо ниво

8. Множествен достъп и многозадачна работа.

 • множествен достъп
 • мултипроцесорни системи
 • многозадачна работа
 • паралелни процеси
 • паралелно програмиране