0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Електрически апарати и електротехнология

Автор: Ангел Личев
Издателство: Техника
Издаденa: 1980г.
Страници: 410
Корици: Твърди

Електрически апарати и електротехнология

1. Основни сведения и въпроси за електрическите апарати.

 • електродинамични сили
 • електрически контакти
 • електрическа дъга и дъгогасителни устройства
 • електромагнитни механизми
 • загряване и охлаждане на електрическите апарати
 • изолация на електрическите апарати

2. Апарати за разпределителни устройства.

 • основни сведения
 • лостови прекъсвачи
 • пакетни прекъсвачи
 • предпазители за ниско напрежение
 • автоматични прекъсвачи за ниско напрежение
 • разединители за високо напрежение
 • прекъсвачи за високо напрежение

3. Апарати за управление.

 • основни сведения
 • командни бутонни прекъсвачи
 • крайни (пътни) прекъсвачи
 • контролери (командоконтролери)
 • електромагнитни контактори
 • електрически контактни релетаю

4. Електромагнитни изпълнителни механизми.

 • товароподемни електромагнитни механизми
 • спирачни електромагнити
 • електромагнитни съединения
 • магнитни сепаратори

5. Магнитни усилватели.

 • предназначение и принцип на действие на магнитните усилватели
 • номинални технически данни на магнитните усилватели
 • идеални магнитни усилватели
 • видове магнитни усилватели

6. Основни сведения за електротехнологичните уредби.

 • предназначение и класификация
 • основни технологични показатели

7. Уредби, при които се използва преобразуването на електромагнитната енергия в топлинна.

 • уредби за индиректно нагряване (съпротивителни пещи)
 • уредби за директно загряване на телата
 • уредби за индукционна термообработка на телата
 • уредби за диелектрично загряване
 • уредби за термообработка с инфрачервени лъчи
 • уредби за обработка с лазер
 • уредби за обработка с електронни лъчи
 • уредби за плазмена обработка
 • уредби за електроконтактно заваряване
 • уредби за електродъгово заваряване
 • уредби за електроерозионна обработка
 • уредби с използване на ниски температури
 • електродъгови пещи

8. Уредби, при които се използва превръщането на лекетромагнитната енергия в механична.

 • уредби за електрохидравлична обработка
 • уредби за магнитноимпулсна обработка на металите
 • уредби за обработка с ултразвук
 • уредби за електроразделяне на механичните смеси, за електросмесване, за нанасяне на защитни (декоративни) покрития

9. Уредби, при които се използва превръщането на електромагнитната енергия в химична.

 • уредби за електрохимична обработка