0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Електрически машини, трансформатори и апарати част 3

Автор: Жак Асса, Иванка Топалова, Хачик Домбазян
Издателство: Техника
Издаденa: 2002г.
Страници: 356
Корици: Меки

Електрически машини, трансформатори и апарати част 3

I. Специални трансформатори и машини.

1. Специални трансформатори.

 • трансформатори за плавно регулиране индуктивната връзка между намотките
 • трансформатори за преобразуване броя на фазите
 • импулсни (п и к) трансформатори
 • трансформатори на честота

2. Специални машини с голяма мощност.

 • фазорегулатор (трансформатор с въртящо се магнитно поле)
 • индукционен регулатор
 • асинхронен преобразувател на честота
 • дъгови и линейни асинхронни двигатели
 • асинхронен двигател с конусен ротор
 • електрическо свързване "общ вал" на асинхронни машини
 • синхронизиран асинхронен двигател
 • еднокотвен преобразувател
 • електромашинен усилвател
 • униполярна машина
 • магнитохидродинамични машини
 • електрокарни двигатели
 • безколекторни (безконтактни) двигатели за постоянен ток
 • високомоменти двигатели

3. Специални машини с малка мощност.

 • определения и видове
 • завъртащи се трансформатори
 • селсини
 • тахогенератори и акселерогенератори
 • изпълнителни двигатели
 • силови синхронни микродвигатели
 • редукторни синхронни микродвигатели
 • тороидални двигатели
 • жироскопни микродвигатели

II. Електрически апарати.

4. Неавтоматични (ръчни) комутационни апарати за ниско напрежение.

 • общи сведения
 • бутонни прекъсвачи
 • прекъсвачи за осветителни инсталации
 • пакетни прекъсвачи
 • котролери и командоконтролери
 • пътни и крайни прекъсвачи
 • товаров прекъсвач-разединител (лостов прекъсвач)

5. Електродинамични сили и електродинамични механизми.

 • общи сведения
 • основни правила за определяне на посоките на електродинамичните сили
 • електродинамични сили при променливи токове
 • явление, които могат да се обяснят чрез електродинамичните сили
 • електродинамична устойчивост
 • електродинамични и фероелектродинамични системи

6. Електромагнитни сили и електромагнитни системи.

 • общи сведения
 • характеристики
 • статична електромагнитна характеристика
 • характеристики на противодействащите сили (моменти)
 • въпроси, свързани с проектирането на електромагнитите
 • динамични характеристики

7. Системи, съдържащи постоянни магнити.

 • магнитоелектрична система
 • поларизовани електромагнитни системи

8. Индукционни системи.

9. Биметални системи.

 • определение и основни уравнения
 • конструктивни особености

10. Автоматични комутационни контактни апарати за ниско напрежение.

 • контактори
 • пускатели
 • релета

11. Комутационни апарати за високо напрежение.

 • разединители
 • прекъсвач с маслен казан (маслен прекъсвач)
 • маломаслени прекъсвачи
 • въздушни прекъсвачи
 • газови прекъсвачи
 • вакуумни прекъсвачи
 • прекъсвачи за товар

12. Апарати за защита на електрическите съоръжения.

 • общи сведения
 • автоматични въздушни защитни апрати за ниско напрежение
 • предпазители за ниско напрежение
 • предпазители за високо напрежение
 • реактори

13. Изпълнителни електромагнитни системи.

 • общи сведения
 • електромагнитни съединители
 • електромагнитни спирачки

14. Нелинейни резистори.

 • общи сведения
 • терморезистори
 • варистори
 • защита от пренапрежение - разрядници
 • полупроводникови активни нелинейнии съпротивления - тиристори
 • безконтактни прекъсвачи на базата на тиристори

15. Нелинейни реактивни съпротивления.

 • определения и зависимости
 • ферорезонансен стабилизатор

16. Магнитни усилватели.

 • определение и принцип на действие
 • магнитен усилвател с два магнитопровода
 • конструкции на реални магнитни усилватели
 • характеристики на магнитен усилвател с идеален и с реален хистерзисен цикъл
 • коефициенти на усилване
 • обратна връзка
 • двутактни (реверсивни) магнитни усилватели