0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Електрификация на минните предприятия

Автор: Димитрина Тодорова, Цветан Цветанов, Стоян Дунев
Издателство: Техника
Издаденa: 1987г.
Страници: 610
Корици: Твърди

Електрификация на минните предприятия

1. Електросъоръжаване и електрификация на подземните минни изработки.

 • особености на електрификацията на подземните минни изработки
 • електрическа безопасност
 • руднична апаратура за ниско напрежение
 • разпределение на електрическата енергия в подземните минни изработки
 • съоръжаване и устройство на подземни руднични подстанции
 • руднична кабелна мрежа
 • руднично осветление
 • електросъоръжаване на подземни машини и механизми
 • електросъоръжаване на руднични стационарни уредби

2. Електросъоръжаване и електрификация на откритите рудници.

 • електросъоръжаване на работни машни
 • разпределение на електрическата енергия в откритите рудници

3. Електролокомотивен извоз.

 • токоизправителни станции
 • контактна мрежа

4. Електросъоръжаване и електроснабдяване на обогатителни фабрики.

 • електросъоръжаване на машини и механизми в обогатителните фабрики
 • оборудване и апаратура за електрически и магнитни методи на обогатяване
 • електроснабдяване на обогатителни фабрики

5. Руднични подстанции и мрежи.

 • електроснабдяване на руднични подстанции и минни предприятия
 • апаратура за разпределителни устройства на рудничните подстации
 • електрически схеми и устройство на рудничните подстанции
 • автоматизация
 • устройство и оразмеряване на въздушните мрежи

6. Релейна защита.

 • токове на късо съединение
 • предназначение на релейната защита и изисквания
 • видове релейна защита
 • пренапрежения и защита срещу тях
 • заземяване в подстанциите

7. Експлоатация на електросъоръженията в минните предприятия.

 • тарифи за заплащане на електрическата енергия
 • фактор на мощността
 • курсово проектиране