0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Електротехника и електроника

Автор: Мария Бечева, И. Златенов
Издателство: Матком
Издаденa: 2003г.
Страници: 212
Корици: Меки

Електротехника и електроника

1. Електрическо и магнитно поле.

 • електрическо поле
 • използване на електрическото поле в техниката и технологиите
 • защита от статично електричество
 • магнитно поле
 • използване на магнитни и електромагнитни полета в техниката и технологиите

2. Електротехнически материали.

 • проводникови материали
 • електроизолационни материали
 • магнитни материали

3. Електрически и магнитни вериги.

 • електрическа верига
 • електрическа верига за постоянен ток
 • електрическа верига за променлив ток
 • променливотокова верига с резистор
 • променливотокова верига с бобина
 • променливотокова верига с кондензатор
 • трифазни вериги
 • магнитни вериги

4. Електронни елементи и устройства.

 • полупроводникови диоди
 • тиристори
 • транзистори
 • оптоелектроони прибори
 • интегрални схеми
 • токоизправители
 • мостов токоизправител филтри
 • електронни усилватели
 • електронни генератори
 • елементи на импулсната техника

5. Електрически машини и апарати.

 • трансформатори
 • асинхронни двигатели
 • синхронни машини
 • машини за постоянен ток
 • електрически апарати

6. Електрически измервания.

 • общи сведения
 • електроизмервателни аналогови уреди за непосредствена оценка
 • измервателни механизми за непосредствена оценка
 • цифрови измервателни уреди
 • цифрови индикатори
 • микропроцесорни цифрови измервателни уреди
 • измерване на ток и напрежение
 • измерване на мощност и енергия
 • измерване на съпротивления
 • измерване на неелектрически величини

7. Производство, разпределение и използване на електрическата енергия.

 • електроенергийна система
 • производство на електрическа енергия
 • електрически мрежи
 • подстанции и разпределителни устройства
 • изчисляване на електрически товари, избор на апарати и тоководещи части
 • електрозадвижване
 • електротермични устройства и електрозаваръчни апарати
 • електрохимична обработка на металите
 • общи сведения за промишлени роботи и манипулатори
 • основни положения от електробезопасността
 • икономия на електроенергия