0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Хидро и пневмомашини и съоръжения

Автор: Грозьо Грозев, Валентин Обретенов
Издателство: Техника
Издаденa: 1991г.
Страници: 218
Корици: Меки

Хидро и пневмомашини и съоръжения

1. Механика на флуидите.

 • сили и налягане при флуидите
 • основни свойства
 • диференциални уравнения за равновесие на течност
 • измерване на налягане
 • натиск на течност върху равна стена
 • видове течения
 • токови линии
 • ускорение на флуидни частици
 • уравнение на Бернули за едновременно установено течение
 • установено изтичане от съдове
 • уравнение на Бернули за течение във въртящ се канал
 • уравнение за непрекъснатост
 • измерване на дебит
 • теорема за количеството на движение при установени течения
 • приложения на теоремата
 • режими на движение на реални флуиди
 • хидрвлични съпротивления

2. Водни турбини.

 • изпозлване на водната енергия
 • основни параметри на водните турбини
 • видове водни турбини
 • основно турбинно уравнение
 • подобие и моделиране на водните турбини
 • кавитация при водните турбини
 • изпитания и характеристики

3. Турбопомпи, вентилатори и турбокомпресори.

 • принцип на действие
 • основни параметри и тяхното измерване
 • центробежни помпи и вентилатори
 • кинематика на течението в работното колело на работните турбомашини
 • влияние на крайния брой и с крайна дебелина лопатки върху скоростните триъгълници
 • главно уравнение на работните турбомашини
 • степен на реактивност и форми на лопатките на работното колело
 • определяне на главните размери на работното колело
 • теоритична и действителна характеристика на работните турбомашини
 • подобие, специфична честота на въртене и безразмерни коефициенти при работните турбомашини
 • работа при различна честота на въртене и при различни диаметри на работното колело
 • спирателно тяло и дифузор
 • осово натоварване при центробежни турбомашини и неговото уравновесяване
 • осови работни турбомашини
 • кавитация и допустима смукателна височина
 • работа на турбомашини в системи
 • паралелна и последователна работа

4. Обемни хидравлични и пневматични машини.

 • общи положения
 • бутални помпи
 • неротационни бутални компресори
 • ротационни обемни помпи и компресори

5. Хидрозадвижване.

6. Снабдяване на промишлени предприятия с вода, кислород и течни горива.

7. Тръбопроводи и арматура.

8. Автоматично управление на хидро и пневмомашините.