0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Основи на автоматизацията на електроенергийните системи

Автор: Стефан Нанчев, Стоян Георгиев
Издателство: Техника
Издаденa: 1992г.
Страници: 262
Корици: Меки

Основи на автоматизацията на електроенергийните системи

1. Автоматично повторно включване.

 • функционално предназначение
 • алгоритми на функциониране на AKS
 • функционални модули на AKS, принципни схеми
 • трифазно АПВ на електропроводи с двустранно захранване

2. Автоматично включване на резервно захранване и обурудване.

 • функционално предназначение и изисквания
 • обобщен алгоритъм на функциониране на AKQ
 • функционални модули и принципни схеми на AKQ

3. Общи принципи на автоматичното управление.

 • структура на системата за автоматично регулиране
 • видове линейни звена
 • статични характеристики на САР
 • динамика САР

4. Автоматично регулиране на възбуждането на синхронните машини.

 • необходимост и видове автоматично регулиране на възбуждането
 • основни видове възбудителни системи и начини за АРВ
 • релейно форсиране на възбуждането
 • обща структура на регулиране на възбуждането
 • електромагнетичен коректор на напрежението
 • компаундиране на възбуждането
 • АРВ на генератори с високочестотно възбуждане
 • АРВ на генератори със статични системи на възбуждане
 • автоматично регулиране на възбуждането със силно действие
 • разпределение на реактивните товари между паралелно работещите генератори
 • групово регулиране на възбуждането

5. Автоматично регулиране на напрежението в електрическите мрежи.

 • необходимост и средства за регулиране на напрежението
 • регулиране на напрежението в разпределителните мрежи
 • регулиране на напрежението и реактивните мощности в преносните мрежи

6. Автоматично регулиране на честотата и активната мощност.

 • необходимост от регулиране на честотата
 • автоматично регулиране на честотата на въртене на турбините
 • методи за автоматично регулиране на честотата и активната мощност
 • системи за автоматично регулиране на честотата и мощността

7. Автоматична синхронизация на генератори, синхронни генератори и синхронни компенсатори.

 • функционално предназначение
 • метод на точната синхронизация
 • метод на самосинхронизацията

8. Автоматично честотно разтоварване.

 • функционално предназначение
 • статични и динамични честотни характеристики на ЕЕС
 • алгоритъм на функциониране на АЧР
 • функционални модули и принципни схеми
 • автоматично повторно включване след АЧР

9. Противоаварийна режимна автоматика.

 • функционално предназначение, класификация и изисквания
 • автоматика за аварийно управление на активната мощност и запазване на устойчивостта
 • автоматика за прекратяване на асинхронен режим
 • автоматика за ограничаване на повишено напрежение