0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Помпи, компресори и вентилатори

Автор: Петър Златарев
Издателство: Техника
Издаденa: 1989г.
Страници: 228
Корици: Меки

Помпи, компресори и вентилатори

1. Основни сведения от хидравликата.

 • флуиди и основните им физични свойства, минерални масла
 • хидростатично налягане и свойствата му, хидростатичен натиск
 • основно уравнение на хидростатиката
 • диаграми на хидростатичното налягане
 • равновесие на течности в скачени съдове
 • закон на Паскал
 • натиск на течнос върху плоска и криволинейна стена
 • основни понятия и определения
 • уравнение за непрекъснатост
 • уравнение на Бернули
 • изтичане на течности през отвори
 • измерване на дебита и скоростта на течности в тръбопровод
 • ламинарно и турболентно движение на флуиди в тръбопровод, число на Рейнолдс
 • хидравлични загуби при движение на флуиди в тръбопроводи
 • понятие за хидравлично изчисление на тръбопровод
 • хидравличен удар в тръбопроводите

2. Турбопомпи.

 • предназначение и класификация
 • центробежни помпи
 • основни параметри на помпите
 • кинематика на потока в работното колело на центробежната помпа
 • основно уравнение на турбопомпите - уравнение на Ойлер
 • подобие на турбопомпите, специфична честотота на въртене
 • осов натиск при центробежните помпи и начин за уравновесяването му
 • осови помпи
 • диагонални помпи
 • кавитация при турбопомпи, допустима смукателна височина
 • работни характеристики на турбопомпите
 • регулиране
 • главни съставни елементи на центробежните помпи
 • съвременни конструкции на центробежни помпи
 • съвременни конструкции на диагонални помпи
 • съвременни конструкции на осови помпи
 • помпена уредба с турбопомпи
 • монтаж и експлоатация

3. Обемни помпи.

 • бутални помпи
 • моментен дебит и график на дебита на буталните помпи, въздушни камери
 • индикаторна диаграма, мощност и КПД на буталните помпи
 • характерни части и конструкции на буталните помпи
 • зъбни помпи
 • винтови помпи
 • пластинкови помпи

4. Вентилатори.

 • основни параметри и класификация
 • центробежни вентилатори
 • осови вентилатори
 • характеристика, регулиране и експлоатаци на вентилаторите

5. Компресори.

 • предназначение и класификация
 • бутални компресори
 • конструкция и главни части
 • регулиране
 • сведение за експлоатация и възможните повреди при работа
 • ротационни компресори
 • вакуум-помпи
 • трубокомпресори
 • центробежни компресори
 • основни компресори