0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Преходни процеси в електроенергийните системи част 1

Автор: Петко Нотов
Издателство: Техника
Издаденa: 1992г.
Страници: 264
Корици: Меки

Преходни процеси в електроенергийните системи част 1

1. Заместващи схеми на електроенергийната система и на елементите й.

 • заместващи схеми на трансформатори
 • заместващи схеми на електропроводи
 • заместващи схеми на реактори
 • заместващи схеми на източници и товари
 • заместващи схеми на електроенергийната система

2. Методи за определяне на квазиустановени режими в електроенергийната система.

 • общи положения
 • уравнения на възловите напрежения
 • методи за решаване на линейни възлови уравнения

3. Електромагнитни процеси в силовите елементи на електроенергийната система.

 • изобразяващ вектор на трифазната система
 • моделиране на установените и преходните режими на синхронната машина
 • моделиране на асинхронни машини
 • уравнения на електромагнитните процеси в мрежовите елементи

4. Общи сведения за късите съединения.

 • основни положения
 • видове късо съединение и причини
 • последствия
 • предназначение на изчисленията на токовете и напреженията при къси съединения
 • изчислителни условия
 • опростяващи допускания при изчисления на къси съединения

5. Трифазно късо съединение.

 • общи положения
 • трифазно късо съединение, захранвано от шини с твърдо напрежение
 • внезапно късо съединение на изводите на трансформатор
 • внезапно трифазно късо съединение, захранвано от синхронен генератор
 • ефективна стойност на тока на късо съединение и на съставките му
 • мощност на късо съединение

6. Практически метод за определяне на токовете на късо съединение.

 • общи сведения за практичните методи
 • опростяващи преобразувания на заместващи схеми
 • прилагане на принципа на наслагването
 • определяне на началния свръхпреходен ток чрез свръхпреходното е.д.н.
 • определяне на ударния ток на късо съединение
 • определяне на мощността на късо съединение чрез максимално пропускателните мощности
 • метод на изчислителните криви
 • определяне на периодичната съставка на тока на късо съединение по метода на типовите криви

7. Несиметричните къси съединения, заместващи схеми, основни уравнения.

 • общи сведения
 • възникване на висши хармоници
 • използване на метода на симетричните съставки
 • съпротивления на елементите при протичане на токове с обратна и с нулева последователност
 • основни уравнения за изчисляване на несиметрично к.с.
 • заместващи схеми на правата, обратната и нулевата последователност
 • еквивалентни преобразувания на заместващите схеми
 • трансформация на симетричните съставки на токовете и напреженията

8. Определяне на токовете и напреженията при еднократни напречни и надлъжни повреди.

 • общи бележки
 • токове и напрежения при трифазно к.с.
 • двуфазно късо съединение към земя
 • двуфазно късо съединение
 • еднофазно късо съединение към земя
 • отчитане на преходното съпротивление в мястото на к.с.
 • изпозлване на изчислителните криви за определяне на токовете при несиметрични къси съединения
 • разпределяне на токовете и напреженията при несиметрични къси съединения
 • сравняване на токовете и напреженията при различни к.с.
 • определяне на токовете и напреженията при еднократна надлъжна несиметрия
 • комплексни заместващи схеми

9. Къси съединения в разпределителните мрежи.

 • земно съединение
 • токове на късо съединение в електрически уредби с напрежение до 1000 V